Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Farní charita Řevnice pomáhá potřebným

Farní charita Řevnice je nezisková organizace založená při farnosti Řevnice v roce 1991. V současné době funguje na čistě dobrovolnické bázi a nemá žádné zaměstnance. Zaměřujeme se na pomoc lidem v těžké životní situaci, na návštěvy dlouhodobě nemocných a opuštěných, na sociální poradenství. Charita vlastní funkční vysoušeče zdiva, které půjčuje v případě záplav v údolí Berounky a také je posílá při do jiných míst postižených záplavami.

Začátkem ledna pořádá charita pravidelně Tříkrálovou sbírku, která probíhá v městečkách a obcích řevnické farnosti (Černošice, Dobřichovice, Halouny, Lety, Mokropsy, Mořina, Mořinka, Osov, Osovec, Řevnice, Svinaře, Všenory a Všeradice a další). Z prostředků této sbírky pak charita podporuje rodiny, které se dostaly do tíživé životní situace, rodiny, které mají ve svém středu postiženého člověka, seniora apod. Na podporu těchto rodin využívá charita také finančních darů, které získává od individuálních dárců. Potřebné lidi v našem regionu podporuje charita také materiálně, rozděluje novou obuv získanou jako dar. Charita rozvíjí také spolupráci s Dětským domovem Lety. Děti z domova se pravidelně účastní tříkrálových sbírek a charita finančně podporuje aktivity dětí ve volném čase (dětské tábory, kroužky). Charita je vděčna za finanční dary, které jí umožňují pomáhat lidem v tíživé životní situaci v našem okolí. Číslo účtu Farní charity Řevnice je 229694645/0300. Dárcům vystaví charita potvrzení o daru pro daňové účely. Farní charita Řevnice tedy propojuje lidi, kteří jsou ochotni pomoci, a ty, kteří pomoc potřebují. K tomu slouží dotazník na webových stránkách revnice.charita.cz. Dárci i lidé potřebující pomoc mohou kontaktovat charitu také na těchto kontaktech: revnice@charita.cz nebo Farní charita Řevnice, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 20, 252 30 Řevnice.

ev

 
Vytvořeno 4.1.2013 19:47:43 | přečteno 298x | ernest
 
load