Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Zásahy požární stanice HZS Řevnice ve druhé půlce května 2014

Od posledního článku z 15. května vyjeli řevničtí profesionální hasiči 42x.  Požárů bylo tentokrát nahlášeno 11, 10 dopravních nehod, jedna nehoda železniční a zbytek tvořily další zásahy v podobě záchrany osob, záchrany zvířat, otevření bytů, likvidace ropných produktů na vozovce, padlé stromy, pomoc záchranné službě s transportem pacienta apod.

21. 5. 2014  10:28 hod.

Požár kontejneru se zbytky z výroby hliníku byl likvidován hasiči HZS PS Řevnice. K hašení byl použit suchý písek a kontejner z vnější strany ochlazován vodním proudem. Později se přidala také jednotka SDH Mníšek pod Brdy. Návrat 11:55 hod. Ještě téhož dne po desáté hodině večer jednotka likvidovala také požár kontejneru se směsným odpadem v obci Dobřichovice.

24. 5. 2014 17:39 hod.

S vozidlem CAS 20 Tatra 815 Terrno vyjeli hasiči z PS HZS Řevnice na dopravní nehodu nad Řevnicemi směrem na Svinaře. Srazila se zde dvě osobní vozidla, z nichž jedno skončilo v kotrmelcích v poli, druhé příčně přes silnici. Vozidlo bránilo průjezdu, a tak byla doprava odkláněna přes Svinaře, Zadní Třebaň do Řevnic. Posádka s CAS 20 byla i s tímto automobilem odeslána k chemickému ohrožení do Dobřichovic. Vystřídala ji jednotka s vozidlem CAS 27 Dennis, která společně s DN PČR Praha venkov západ likvidaci nehody dokončila. Jednotka v Dobřichovicích zjistila, že se jedná o dva sudy s chlorovým vápnem, určeným k desinfekci blízké bažantnice. Návrat ve 20:06 hod.

25. 5. 2014 16:30 hod.

Po příjezdu jednotky HZS PS Řevnice na místo události bylo zjištěno, že se jedná o dopravní nehodu dvou osobních automobilů. Jeden se nacházel na silnici, druhý na střeše v příkopu, mezi obcemi Dobříč a Jinočany. Na místě již byla PČR, ZS ze stanoviště Hostivici a HZS h. m. Prahy PS Jinonice. Dle sdělení lékaře ZS byla nehoda bez zranění, malé dítě, které se v jednom z  vozů při havárii nacházelo, však bylo převezeno na kontrolu do zdrav. zařízení. Hasiči z Prahy provedli odpojení akumulátoru u vozu Ford Maverick a po dohodě s VZ byli odesláni zpět na základnu Jinonic. Jednotka HZS PS Řevnice společně s PČR řídila dopravu, poté byla silnice zcela uzavřena pro vyšetření nehody a následné práce. Po zdokumentování nehody jednotka provedla převrácení vozidla Ford Focus zpět na kola pomocí navijáku, provedla PPO a pomohla s jeho naložením na odtahovou službu. Dále jednotka provedla úklid vozovky a příkopu, posyp uniklých provozních kapalin sorbentem, následný úklid. Příjezd na základnu v 18:45 hod.

6. 6. 2014 10:20 hod.

S vozidly CAS 20 Terrno a CAS 32 Tatra 815 vyjely jednotky z PS Řevnice k požáru nákladního automobilu s tlakovými lahvemi. Při příjezdu k požáru hasiči zjistili, že jde o lahve s propan butanem. Vozidlo bylo téměř v plném rozsahu zachváceno požárem, některé lahve byly mimo tento automobil na silnici a unikal z nich hořící plyn. Několik desítek metrů vzdálená benzínová stanice byla požárem bezprostředně ohrožena a hrozilo riziko rozšíření požáru. Hasiči použili k účinnému hašení jeden proud s těžkou pěnou a druhý vodní proud. Při hašení jedna lahev explodovala, později byly její střepiny nalezeny až ve 160metrové vzdálenosti. Naštěstí nedošlo k žádnému poranění v důsledku této exploze. Postupně byl požár likvidován, lahve ochlazovány, měřeny termokamerou a potom odneseny a složeny mimo místo požáru. Na vozidle a mimo něj se nacházelo 6 desetikilových a dvě třicetikilové lahve, z nichž dvě – jedna před a druhá po příjezdu jednotek explodovala. K zásahu přijela také jednotka SDH Dobřichovice, která s PČR obvodním odd. Řevnice zastavila dopravu, dodávala do řevnické CAS vodu a pomáhala s dohašováním, chlazením a evakuací lahví. Dále přijely na místo zásahu jednotky HZS Praha PS Radotín a PS Petřiny, PS Beroun, vyšetřovatel z PS Kladno, sbory dobrovolných hasičů Řevnice, Mokropsy, Lety a Jíloviště. Jelikož voda, použitá při hašení a smíchaná s neshořelou asfaltovou penetrací vyteklou ze spáleného zásobníku na ložné ploše, počala stékat do blízkých vpustí dešťové kanalizace, hasiči učinili kroky, které zabránily průniku této směsi do Karlického potoka, do kterého tato kanalizace vede. Byly použity různé typy sorbentů a k vyústění kanalizace i do potoka byly instalovány sorbční norné stěny. Po požáru také zasahovala posádka ZS Trans Hospital Řevnice, která ošetřila jedno lehké popálení na zápěstí zasahujícího příslušníka HZS Řevnice a prověřovala, zda nedošlo ještě k nějakým zraněním v souvislosti s explozí lahví. Dále se zásahu zúčastnila také pohotovostní služba elektrorozvodných závodů a pracovníci odboru životního prostředí z ORP Černošice, celkem 46 hasičů s 18 zásahovými automobily. Návrat na základnu byl ve14:30. Jednotka SDH Dobřichovice ještě v součinnosti s HZS PS Řevnice 3 dny monitorovala a poté likvidovala norné stěny a sorbent z vyústění kanalizace v Karlickém potoce. V souvislosti s tímto požárem nedošlo k žádné kontaminaci vody v potoce a řece.

Honza Hruška HZS Řevnice

Vytvořeno 18.6.2014 11:40:38 | přečteno 142x | ernest
 
load