Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Do 16. června je možné připomínkovat návrh nového územního plánu města Řevnice

Návrh územního plánu je vystaven na městském úřadě nebo v elektronické podobě na webových stránkách Řevnic, kde najdete i všechny potřebné informace - formulář na podání připomínek, výklad důležitých pojmů a objasnění procesu tvorby nového územního plánu. Připomínky k návrhu nového územního plánu lze podat do 16. června 2016 pořizovateli - MěÚ Černošice, odbor územního plánování, který jeho vznik koordinuje a dohlíží na jeho zákonnost. Úřednice odboru územního plánování v Černošicích vám rády s podáním připomínky pomohou. Zhotovitel územního plánu, ing. arch. Pavel Hnilička, pak návrh před veřejným projednáváním upraví a znovu bude vypsána lhůta pro podání připomínek, stanovisek a námitek. Hotový územní plán schvaluje zastupitelstvo. Návrh územního plánu vychází ze zadání, které v září 2014 schválilo zastupitelstvo obce. Je v souladu se strategickým plánem obce, důležitou součástí plánování byla veřejná dílna nápadů, k rozpracované koncepci se vyjadřovali zastupitelé, odborné komise města i odpovědné instituce. Věříme, že i díky vašim připomínkám vznikne kvalitní územní plán - dohoda o společném území, jeho funkčních vztazích a hodnotách. Ondřej Skripnik
Vytvořeno 16.5.2016 13:55:21 | přečteno 603x | ernest
 
load