Nový ředitel chce vytvořit školu, kam budou děti rády chodit

Předsedkyní konkursní komise, která radě města doporučila nového ředitele základní školy, byla Hana Ripková, členka školské rady. RUCHu aktuálně odpověděla na pár otázek.

hanaJaké jsou Vaše pocity z konkurzu?

Konkurs probíhal velice klidně, samotnou mě překvapilo, jak dobře jsme se v tak velikém počtu shodli jak na postupu, tak později na kritériích. Do přípravy konkursu byli zapojeni dva personalisté, což určitě pomohlo. Otázky všech členů komise i přizvaných odborníků jsme sestavili až ráno v den konkursu, určili jsme si jednotlivá kritéria podle kterých budeme uchazeče hodnotit a rozdělili jsme si i otázky, které jsme kandidátům kladli. Jedním z důležitých prvků bylo i to, že jsme  se shodli, že všem kandidátům budeme dávat stejné otázky ve stejném pořadí, abychom pak uměli dobře srovnat jejich odpovědi. Po rozhovoru se všemi čtyřmi kandidáty jsme o každém z nich vedli všichni diskusi, každý přispěl svým názorem. Nakonec při hlasování, do kterého se podle vyhlášky zapojili jen samotní členové konkursní komise, jsme určitě dbali i na názory přizvaných odborníků, které zazněly v předchozí diskusi nebo možná přesněji: já jsem se snažila tyto názory promítnout do svého hlasování.

Jak byste charakterizovala vítěze konkurzu? V čem Vás přesvědčil?

Pana Řezníčka jsem před konkursem neznala, i když jsem ho vlastně - podobně jako mnozí další z Řevnic - jednou viděla ve filmu. O dětech mluvil ještě z pozice ředitele DD Lety v zajímavém filmu Lukáše Marvala Domov prosím!, o němž se také psalo v Ruchu a na který se bylo v řevnickém kině hodně lidí podívat.

A čím mě pan Řezníček přesvědčil při konkursu? Měla jsem radost, že se přihlásil kandidát se silnou vizí toho, jaká má škola být, co je vůbec na školství důležité. Každý si může sám porovnat koncepce školy, které jednotliví uchazeči poslali, jsou k dispozici na webu města i RUCHu. Při samotném konkursu jsem získala dojem, že Mgr. Řezníček má velkou chuť spolu s řevnickými učiteli vytvářet školu, kam budou děti rády chodit, ze které budou mít učitelé radost. Nepochybovala jsem, že mu na dětech, rodičích, učitelích v Řevnicích opravdu záleží a že se na práci s nimi těší. Tím ani trochu nechci tvrdit, že ostatním uchazečům by na škole a dětech nezáleželo, jen osobnost pana Řezníčka mi přišla nejlepší zárukou, že svoji vizi naplní.

Co byste novému řediteli přála?

Novému řediteli lze popřát především rozvahu a trpělivost, otevřené kolegy učitele a dobrou spolupráci v rámci školy. Ze začátku to jistě nebude lehké. Navazovat na dobrou práci paní Mgr. Škaloudové v tomto školním roce mu jistě nástup usnadní. Přijít ale do školy jako ten, který vyšel vítězně z konkursu, kterého se účastnila i oblíbená kolegyně, bude nutně přinášet i obtíže. Doufám, že jsme při konkursu správně odhadli, že pan Řezníček se s takovou startovní nevýhodou vyrovná a pro školu, děti, kolegy, rodiče bude přínosem jeho jmenování ředitelem řevnické základní školy.

Lucie Kirova