Vztyčení Májky v lesní školce

Na tradiční vztyčení Májky v neděli 1. května od 15 hodin srdečně zve lesní škola a školka ZeMě. Na pozemku této organizace se uskuteční slavnost Májky jako symbolu propojení mužského a ženského principu, nebe a země. Bývá také označována jako znak požehnání místa, vzájemné lásky a harmonie.

"Zatímco muži chystají svůj kůl, k němuž se používá kmen stromu a hloubí jámu pro zasazení,  ženy zdobí si věnec i sebe květinami a pentličkami," zvou organizátoři. Zájemci mohou přinést každý jednu stuhu na závěrečné proplétání - alespoň pět metrů dlouhou.  Vítáno je i  něco dobrého na společný stůl či hudební nástroje.

red

májka