Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Corso pod lipami: Penále bylo vyčísleno a jeho promlčení nehrozí

corsopodlipami-150x150.jpg

Příspěvek týkající se projektu Corso pod lipami zaslala zastupitelka Jaroslava Dercová. Přinášíme jej i s vyjádřením starosty Tomáše Smrčky a místostarostky Marie Reslové.

Ráda bych se po roce pozastavila nad dalším vývojem situace u projektu č. p. 2 – Corso pod lipami. V předcházejícím článku (Ruch 10/2015) jsme skončili u slibu pana starosty, že osloví pana JUDr. Konečného s žádostí o vyjádření se k penále za společnost 2Q. Až po intenzivním tlaku opozice a po několika urgencích nechalo vedení města vypracovat nové právní posouzení, a to hned u dvou právníků, JUDr. Konečného a JUDr. Jonáše. Výsledkem jejich práce byla výzva k úhradě pokuty ve výši 415.800,- Kč ke dni 12. 1. 2016, se splatností do 10 dní od data výzvy. V opačném případě měla být městem požadována pokuta v minimální výši 1.000.000,- Kč. Nic z toho se ale nestalo a peníze město po společnosti 2Q kupodivu nepožadovalo. Dle slov pana starosty na zastupitelstvu 02/16 přišel od firmy 2Q, i když po lhůtě splatnosti penále, návrh radě města v tom smyslu, že firma 2Q zaplatí místo pokuty celý protlak pod tratí do řeky Berounky. Nahrávka ze zasedání zastupitelstva města Řevnice, 22. února 2016, je dostupná na webu města (čas záznamu 22:15). Původně mělo polovinu ceny průtlaku platit město. Pokud je mi známo, tak rada města dodnes návrh nepřijala, ale ani nezamítla, a zároveň se nedomáhá ani pokuty, která měla být dávno městu zaplacena.
Na zasedáních rady města, i přes mé opakované upozornění na střet zájmů, pan Kozák hlasoval velmi často ve prospěch svého projektu. Počátkem léta navíc rada města schválila panu Kozákovi výjimku z vyhlášky o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností. Pan Kozák se samozřejmě opět hlasování nezdržel. A tak místo letního nedělního klidu v centru Řevnic si jak obyvatelé, tak návštěvníci Řevnic užili čilého stavebního ruchu.
Perličkou na závěr je technologicky zcela chybně provedený ořez lip v sousedství stavby. Takže samotné lípy asi nakonec nejsou pro Corso pod lipami až tak důležité. A město, dle odpovědi pana starosty na moji žádost o informaci podle zákona č. 106/1999, k tomuto případu opět nepodalo ani trestní oznámení, ani nebylo zahájeno správní řízení o uložení pokuty, ani nebyl vypracován znalecký posudek v souvislosti s možným ohrožením čerpání dotace na revitalizaci zeleně.
Co říci závěrem? Jen to, že město mělo nejpozději v únoru t. r. trvat na úhradě penále, nebo mělo, rovněž nejpozději v únoru t. r., přijmout nabídku učiněnou společnosti 2Q a bezodkladně stvrdit tuto nabídku písemnou smlouvou. Dnes tudíž nezbývá, než žádat kontrolní výbor města, aby začal důsledně konat a aby vyzval radu města ke sjednání okamžité nápravy. Současná situace je totiž taková, že město potenciálně přichází o značnou sumu peněz z důvodu nečinnosti nebo liknavosti rady města v dané věci, nemluvě o nepopiratelném střetu zájmů jednoho z radních. Toho jsou si, doufám, všichni radní dobře vědomi. Jaroslava Dercová

Pokuta společnosti 2Q
Předběžná dohoda o náhradním plnění pokuty formou úhrady 100 % nákladů na výstavbu protlaku společností 2Q stále platí, neboť je pro město výhodnější. Projekt protlaku dešťové kanalizace však zkomplikovaly požadavky SŽDC. Nyní se ověřuje cena stavby. Penále bylo vyčísleno a jeho promlčení nehrozí. Tomáš Smrčka 

Ořez stromů v ulici Pod lipami
Ořez stromů v ulici Pod lipami, který byl proveden v rozporu s podmínkami, jež investorovi město uložilo, zkontrolovala 9. září Česká inspekce životního prostředí, která konstatovala, že prořez proběhl „neodborně, zcela technologicky chybně a účelově.“ Nicméně ČIŽP nekvalifikovala „provedený ořez ve smyslu porušení ust. § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.“ a neuložila investorovi pokutu. Odborné posouzení zásahu investora tedy proběhlo. Rada města navrhla společnosti 2Q dohodu o uznání škody, v níž by se společnost zavázala k náhradní výsadbě. Marie Reslová

Vytvořeno 15.11.2016 8:06:24 | přečteno 1725x | matej.bartak
 
load