Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Kostel svatého Mauritia ve švýcarském Saanen

nahled02

Letos v létě jsem po dlouhé době navštívil Švýcarsko. Zaujala mě návštěva malého města Saanen, které leží v nadmořské výšce nad 1000 m v jižní části kantonu Bern. Městečko, které má asi 7000 obyvatel, bylo pro mě zajímavé ze dvou důvodů. Předně ve mně vyvolalo vzpomínku na Řevnice, protože tu mají – jako u nás – kostel svatého Mauritia.

Ten náš je pozdně barokní z let 1749–52 a byl postaven na místě dvou starších kostelíků, z nichž jeden byl zasvěcen svatému Mauritiovi a je doložen v polovině 13. století. V řevnickém kostele nalezneme nástropní malby, na jedné je obraz Svaté Trojice a na druhé Smrt svatého Mauritia. Na hlavním oltáři je obraz světce, patrona kostela. Sánský kostel pochází rovněž ze 13. století a samozřejmě prošel v historii stavebními úpravami. Stojí na malé vyvýšenině a na první pohled nás upoutá kostelní věž s obrovskými věžními hodinami, které ukazují čas na tři strany. Ciferník má průměr 4,2 m a ručičky jsou 3,2 m dlouhé. Na kostele je zavěšeno šest zvonů, na jednom z nich je reliéf Mauritia ve zbroji. Uvnitř kostela jsou zachované staré nástěnné obrazy s výjevy ze života apoštolů a světců ve třech řadách nad sebou, celkem asi 40.
Pojítkem mezi oběma kostely je osobnost svatého Mauritia. Tento světec byl velitelem římské křesťanské legie v Egyptě, která ve 3. století n. l. společně s dalšími pohanskými legiemi říše byla císařem Maximiánem povolána do Galie k potlačení rozsáhlého povstání proti Římu. Římské vojsko mělo zvyk obětovat před bojem pohanským bohům, což legie z Egypta odmítla. Císař dal za trest celou legii zdecimovat a všechny vojáky povraždit. Posledním byl Mauritius, kterému usekli hlavu. Dvěma vojákům se podařilo utéci, byli usilovně hledáni, po dlouhé době dopadeni a také zabiti. – Podobnost s dnešní dobou se nabízí. Asi po 100 letech byl Mauritius prohlášen za svatého.
Druhou zajímavostí je, že jsem se konečně dozvěděl, co to je koza sánská. Je to zvláštní druh bezrohé kozy s bílou srstí, který pro svou odolnost a hojnost mléka byl v Saanen a okolí po léta pěstován a vyvážen do celé Evropy. Obchod to byl výnosný a přispěl k blahobytu obce. Sánské koze je při vjezdu do města věnován kruhový objezd, na kterém je několik soch pasoucích se koz v životní velikosti. Ve městě je možno si zakoupit i malý model.

Jindřich König

Vytvořeno 25.8.2016 16:30:47 | přečteno 665x | matej.bartak
 
load