Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Ptačí chřipka byla potvrzena v Hlásné Třebani

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj vydala na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy ptačí chřipky v katastrálním území Hlásná Třebaň mimořádná veterinární opatření. Do ochranného pásma byl začleněn i katastr Řevnic. V případě nálezu uhynulého volně žijícího ptactva na katastrálním území naší obce, ohlaste místo nálezu neprodleně  na jedno z telefonních čísel : 702 041 425 (vedoucí TS), 775 718 588 (městská policie Řevnice), 603 525 055 (starosta). Uhynulých ptáků se NEDOTÝKEJTE a ani se je sami nesnažte likvidovat !!! 


Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy
V souvislosti s potvrzeným ohniskem výskytu ptačí chřipky ve středních Čechách zřídila Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj krizovou linku pro hlášení nákazy a další mimořádné situace na telefonním čísle +420 720 995 204. Zneužití této linky je trestné.
Vymezení ochranného pásma, pásma dozoru a další informace najdete na www.mesto-beroun.cz v sekci Úřední deska/Oznámení a jiná sdělení.
Další informace pro veřejnost a starosty obcí jsou v souvislosti s nákazou ptačí chřipkou uvedeny pod odkazy:
http://eagri.cz/public/web/svs/portal/zdravi-zvirat/ptaci-chripka/ochranna-opatreni-prijata-eu/

http://www.khsstc.cz/dokumenty/v-cr-byl-zaznamenan-vyskyt-ptaci-chripky---4420_4420_80_1.html
https://pkr.kr-stredocesky.cz


 
Vytvořeno 6.2.2017 22:41:20 | přečteno 187x | matej.bartak
 
load