Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Řevnice opět uklizenější

Znak města záhlaví aktuality

Stejně jako v loňském roce, i letos se desítky obyvatel zcela dobrovolně zapojily do akce Ukliďme Řevnice. Většina z nich vyrazila v sobotu 8. dubna do míst, která jim osobně připadají z hlediska znečištění problematická nebo k nim mají nějaký osobní vztah. Uklízelo se kolem Berounky, u hřbitova, Za vodou, v lese či v okolí Revoluční ulice.  

O velmi úspěšnou předehru se postarali žáci druhého stupně základní školy. Během pátečního dopoledního vyučování uklidili rozsáhlý prostor kolem cyklostezky na pravém břehu Berounky mezi letovským mostem a řevnickým jezem. Skupina dětí vyrazila do terénu i v sobotním dopoledni. Členové kroužku Malý průzkumník přírody pod vedením Pavla Černého prozkoumali úsek mezi ulicemi Revoluční a Broncova. Pan Černý k tomu poznamenává: „Objevili jsme a vyčistili jednu menší starou černou skládku a nějaký ten nepořádek poházený volně v prostoru. Našli jsme ještě krabici od rachejtlí ze Silvestra.“
Kolem Berounky ve směru na Zadní Třebaň se pro změnu vydali členové Mladého hlasu Řevnic. Uklízeli i travnatý prostor u závor, kde by měl v budoucnu vzniknout malý parčík. Průběh úklidu okomentovala Marie Vágnerová: „Nasbírali jsme asi sedm pytlů odpadků plus nějaké trubky, železo. Každopádně se ukázalo, že se vyplatila naše aktivita v minulém roce, kdy jsme uklízeli stejný úsek, jelikož odpadků bylo letos o poznání méně.“
Víceméně totožnou zkušenost učinila i místostarostka Marie Reslová, která se stejnou skupinou jako loni čistila levý břeh Berounky podél Karlštejnské ulice. „Uklízeli jsme hlavně spadané větve a náletové křoviny. Klasických odpadků bylo o poznání méně. Ukazuje se, že jednou uklizené místo už lidé zdaleka tolik neznečišťují.“
Pravidelný jarní úklid proběhl i na plácku s cyklodráhou. Postarali se o něj členové spolku Za vodou, kteří naplnili bioodpadem velký kontejner. Dva velké kontejnery naplnili větvemi a křovím členové ANO Řevnice společně s házenkáři při čištění koryta Moklického potoka (tato brigáda proběhla již v březnu). Členové místního sdružení ODS zase uklízeli v okolí hřbitova.
Do terénu se vydala i celá řada jednotlivců. Někteří z nich přišli ráno na sraz ke kašně, jiní zavolali v odpoledních hodinách panu Mikulovi, že mu vezou přívěs plný odpadu nasbíraného na černých skládkách v lese…

Jan Schlindenbuch

Vytvořeno 15.5.2017 13:55:44 | přečteno 248x | matej.bartak
 
load