Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Okénko ZUŠ

IMAG1490

Prázdniny byly pro ZUŠ ve znamení změn. Rozšířili jsme výuku v hudebním oboru o nové obory saxofon, příčnou flétnu a kontrabas. Aby mohly děti nové obory navštěvovat, musela být většina výtvarky přesunuta do nových, ale dočasných prostor v budově bývalé staré školy na náměstí. Město Řevnice nám poskytlo zázemí ve dvou prostorných třídách v přízemí, za což jsme velice rádi. Připravit třídy tak, aby se v nich mohlo učit, dalo mnoho práce, se kterou jsme si poradili většinou vlastními silami (pomohli nám brigádníci, dobrovolníci a TS), i když to bylo náročné, výsledek stojí za to. Konečně povedeme výuku v optimálních prostorových podmínkách, kdy rozšíříme výtvarné techniky, které nebyly dosud možné vyučovat, kvůli nedostatku prostoru.

Je to příležitost pozvat vás do znovuotevřených výtvarných přípravek na SŠ a VŠ a kurzů pro dospělé, kde zažijete opravdovou ateliérovou výuku – kresba u stojanů s dostatečným odstupem, figurální kresba, sochařské techniky, modelování hlavy, figury atd. Pro studenty ve výtvarných oborech je důležité vidět, a na to je prostor opravdu důležitý.

Jak už jsme uvedli, hudební obor obohatí nové nástrojea rádi vám představíme nové učitele, kteří budou hru na tyto nástroje vyučovat. Saxofon povede pan učitel R. Žitný, kontrabas L. Čížek a příčnou flétnu D. Navařík. Změnu pedagoga zaznamená výuka klavíru, zpěvu a výtvarného oboru na Mníšku, především z důvodu odchodu kolegyň na mateřskou dovolenou. Na klavír přivítáme M. Rajičovou, na zpěvu M. Bauerovou a výtvarku na Mníšku převezme K. Zagdoun. V příštím čísle vám nové kolegy v krátkosti představíme, stejně jako v minulém čísle paní uč. R. Rychlou, která bude vyučovat literárně dramatický obor.

A co nás čeká v novém školním roce? Hned na jeho začátku se zapojíme do festivalu Hravě, zdravě, kdy budou mít návštěvníci možnost nahlédnout právě do našich nových prostor na náměstí DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a zhlédnout i malou výstavu studentů a pedagogů školy.  Kdo si u nás bude chtít zakreslit, stojany, balicí papír, model a kreslící uhel bude pro zájemce připraven, odborně vás povede Michaela Rizopulu a Ivana Junková.

Filmová sekce se zapojila do organizace Dětské mezinárodní výtvarné výstavy Lidice, která letos nově otevírá soutěžní filmový prostor. Učitelka Kateřina Krutská spolu s paní ředitelkou pomohly vytvořit pravidla soutěže a budou zasedat v mezinárodní porotě.

Opět budeme mít víc než dvě desítky absolventů, naši žáci se zapojí do celonárodní soutěže ZUŠ, ale i do řady dalších (mezinárodních) soutěží, budeme pořádat koncerty, vystoupení, výstavy, pojedeme za uměním, regionální výtvarnou soutěž a Mix festival. Máme i pár dalších zajímavých nápadů, které si ale prozatím necháme pro sebe.

O všem vás budeme včas informovat nejen na stránkách Ruchu, ale i na našem webu a facebooku.
S. Hrubá,
ZUŠ Řevnice
Vytvořeno 29.8.2016 12:54:42 | přečteno 832x | matej.bartak
 
load