Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Město usiluje o maximální zredukování asfaltové plochy na náměstí

namesti.JPG

Nejdiskutovanějším a nejcitlivějším tématem v Řevnicích je chystaná obnova náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. V současnosti architekti pracují na studii shrnující varianty řešení. Má zohlednit výstupy získané během červnového setkání s občany. Na veřejnosti se ale nyní objevují nepřesné nebo nepravdivé informace o budoucí podobě náměstí. Jaká je tedy skutečnost? 

Vedení města nechce zadláždit celé náměstí. Naopak snahou města je zachování travnaté plochy a zeleně obecně v co největší možné míře. Ale musí jít o plochy, které budou funkční, navržené tak, aby byly snadno udržovatelné a odolné vůči zátěži. Již na po- čátku projektu radnice jasně deklarovala, že „… cílem návrhu obnovy náměstí je podpořit samotné náměstí jako organický střed života malého města, chránit stávající hodnotnou zeleň (vzrostlé lípy, předzahrádky, travnaté plochy) a opravit architektonické prvky náměstí. V travnaté ploše je nutné vytvořit smysluplně a logicky pospojované průchozí plochy tak, aby občané a návštěvníci města mohli náměstí přejít pohodlně všemi směry.“ 

Město usiluje o maximální zredukování asfaltové plochy. Tu má na všech chodnících, ale například i na stávající komunikaci před restaurací U Rysů či na severní straně náměstí, nahradit dlažba kvůli lepšímu průsaku vody. Radnice preferuje menší rozměry před velkoformátovou dlažbou. Na parkovacích stáních se uvažuje o speciální průsakové dlažbě s širokými spárami. Zadlážděná plocha bude vsakovat významně více vody než současné asfaltové komunikace a chodníky. 

Jak by se měl změnit podíl travnatých a zadlážděných ploch? Podle architekta a jednatele ateliéru Archum architekta Šimona Vojtíka zaujímají travnaté plochy v současnosti necelých 24 % z celkové řešené plochy náměstí. Oba již představené pracovní návrhy počítaly s travnatou plochou v rozsahu přibližně 18 %, ale po zapracování připomínek veřejnosti by měl trávník zabírat nad 20 % plochy. 

Stromů přibude. Nejen zachování stávajícího počtu zdravých stromů, ale i výsadba nových je dalším cílem vedení města. Nově je například navržena alej v jižní části náměstí. Veřejnost není v názoru na podobu náměstí a rozsah travnaté plochy jednotná, což vyplynulo z červnového setkáním, kde se hodnotila jak pozitiva, tak negativa obou variant. Na něm se objevily názory, že travnatých ploch je v návrzích příliš málo, či naopak mnoho. Z vyhodnocení výsledků plánovacího setkání, které jsou zveřejněny na webu města, však vyplývá, že mezi účastníky žádný z těchto názorů jednoznačně nepřevažoval. Travnaté plochy jsou obecně vnímány pozitivně, jednak kvůli mikroklimatu, jednak kvůli možnosti sednout si na trávník, např. během akcí, a také jsou vnímány jako pěkné na pohled. 

Řevnice se jako jedno z mála měst na dolním toku Berounky mohou pyšnit centrálním náměstím, které navíc bylo v minulosti ušet- řeno nevzhledných a necitlivých stavebních úprav. V souvislosti se zvýšením dopravy je ale nutné náměstí promyšleně upravit tak, aby se zde chodci mohli cítit bezpečně a současně aby bylo umož- něno zásobování provozoven i parkování. I v této oblasti získali v rámci plánovacího setkání komise i architekti řadu cenných podně- tů. Studii se zapracovanými připomínkami ze strany města i občanů by měl Ateliér Archum odevzdat na přelomu září a října

Vytvořeno 7.9.2017 14:06:25 | přečteno 566x | matej.bartak
 
load