Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Podrobnosti ke zrušení projektu kontejnerové školky

Znak města malý

Ludmila Kubíková poslala radnici dopis s prosbou o upřesnění a doplnění informací ohledně zrušení projektu kontejnerové školky, ke kterému došlo v souvislosti s omezením investičních projektů města, jež si vyžádala současná nejistá ekonomická situace. Její dopis a odpověď starosty Ing. Tomáše Smrčky uvádíme zde.


V dubnovém čísle RUCHu jsem se dočetla, že v rámci škrtů vedení města kvůli snížení příjmů zrušilo projekt kontejnerové školky. Pan starosta navrhuje dětskou skupinu 20-24 nejmenších 3letých dětí umístit do budovy bývalé školy na náměstí. Nevím, jak budou prostory po opuštění městskou policií vypadat, je možné, že náklady na zařízení prostor pro dětskou skupinu budou opravdu ve srovnání s vybudováním kontejneru nízké, přesto si nemyslím, že je to dobrý nápad. Nejmenší děti budou vybíhat z budovy rovnou na náměstí, na kterém je velká dopravní vytíženost. Učitelkám dá nadměrné úsilí s dětmi vůbec vyjít ven na procházku. Anebo na hřiště - místo toho, aby děti vyběhly přímo ze dveří školky/kontejneru přímo na rozsáhlé hřiště na zahradě, které patří školce. A z toho plyne další dotaz - budou děti z náměstí chodit na hřiště patřící školce (a setkávat se tam s dalšími třídami), nebo budou chodit až k lesu na veřejné hřiště?

V RUCHu jsme se mohli dočíst i o dalších zrušených či pozastavených projektech. Ráda bych věděla, které projekty se i nadále plánují zrealizovat. Pan starosta napsal, že se ruší hlavně projekty s vyšší spoluúčastí. Jaké projekty se tedy i nadále plánují zrealizovat? Myslím si, že kvalitní prostor pro naše děti v době, kdy to potřebují nejvíc, kdy jsou poprvé bez rodičů a kdy je velmi důležité, aby se do prvního institucionálního vzdělávání těšily, je velmi důležitý. Zajímalo by mě, jaké projekty dostaly před kontejnerovou školkou přednost.

Zároveň se v RUCHu píše, že důvody pro zrušení stavby kontejnerové školky jsou nejen ekonomické, ale také administrativně správní. Mohlo by být vedení města prosím konkrétnější? Je opravdu tak náročné vyřešit námitky, že se projekt raději zruší? Není možné najít řešení průchodné pro všechny strany a zároveň kontejner na pozemku školky postavit?

Ludmila Kubíková

Vážená paní Kubíková,

město zajišťuje a zajišťovat bude docházku i pro tříleté předškolní děti. V současném školním roce se jedná o kapacity v soukromé mateřské škole Bambinárium a dětské skupině Sokolík. Pro čtyřleté a víceleté děti město má kapacitu v městské mateřské školce. Rezervace této kapacity město ročně stojí na kompenzaci školného cca 800 tis. Kč. Proto se město rozhodlo pro školní roky 2020/2021 a 2021/2022 zajistit dotaci na dětskou skupinu pro 24 tříletých dětí. Vedle toho samozřejmě je dále možné využít rezervy v již zmíněných soukromých zařízeních. Tato dotace byla městu schválena. Podmínkou využití dotace je samozřejmě vhodný prostor. Proto vznikla objednávka projektových prací na umístění dočasného kontejnerového pavilonu v areálu mateřské školy. Z důvodů finančních nákladů a také průtahů při povolování stavby (na základě námitek sousedů se nestihnou pro tuto dotaci na školní roky 2020-2022 kontejnery povolit, natož pak připravit) se město rozhodlo využít pro umístění dětské skupiny jiný městský prostor a to v budově bývalé školy na náměstí. Budova má kromě vchodu z náměstí též bezbariérový výstup do vnitrobloku směrem ke školnímu areálu, proto nehrozí Vámi zmiňovaný scénář s vybíháním dětí na náměstí. S využitím zahrady mateřské školy se počítá. Kromě plánovaného umístění dětské skupiny využívají již druhým rokem budovu děti ze základní umělecké školy a všichni jsou zde velmi spokojeni. Díky tomu, že jde o bývalou školní budovu, mají místnosti vysoké stropy a prostory jsou velmi dobře osvětlené a vzdušné.

Ještě upřesním jedno tvrzení z Vašeho e-mailu. Město není povinno vytvářet prostory pro umístění tříletých děti, město tyto mladší děti přijme, pokud pro ně má prostory. To že město nyní již druhým rokem finančně podporuje (kompenzuje na obdobné finanční podmínky jako v městské mateřské školce) umístění tříletých dětí do soukromých zařízení je dobrá vůle zastupitelů, kteří o vydání těchto prostředků rozhodli.

Plánovaná bytová výstavba, o které se v e-mailu zmiňujete, je podmíněna právě výstavbou druhé mateřské školky, která bude tuto situaci řešit.

A ještě k poslední Vaší otázce ohledně investic. Kromě investic zmíněných v článku v Ruchu 4/2020 zatím zastupitelé o ničem jiném nejednali. Nemůžeme ovšem vyloučit další opatření, která mohou následovat s ohledem na vývoj veřejných financí ovlivněných výpadkem ekonomiky.

Ing. Tomáš Smrčka
Vytvořeno 28.4.2020 12:34:32 | přečteno 670x | matej.bartak
 
load