Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Škola se změnila k nepoznání

skola podkrovi

Původní budova druhého stupně základní školy prošla během letních prázdnin rozsáhlou rekonstrukcí. Změnila se k nepoznání. Nové podoby se dočkaly všechny chodby, sociální zařízení, kabinety, kmenové třídy i odborné učebny. V budově byl vybudován výtah a v podkroví přibyly tři zcela nové třídy, díky kterým navýšila škola svoji kapacitu o dalších 70 míst.

V celé budově byly instalovány nové rozvody elektřiny a internetové kabeláže. Zcela nové je i veškeré osvětlení zářivkami LED. Uvnitř budovy byl vybudován výtah od suterénu až do čtvrtého patra, do podkroví. Škola je díky tomu nyní zcela bezbariérová.

Nové moderní pomůcky

Výrazné stavební úpravy z hlediska dispozicí místností nastaly v přízemí. Ze tří tříd vznikly dvě odborné učebny fyziky a chemie s prostorným kabinetem uprostřed. Odborné učebny jsou plně moderně vybaveny tak, aby žáci mohli provádět pokusy přímo v lavicích. Nechybí rozvody elektřiny do jednotlivých lavic či výlevky na vodu v učebně chemie. Z dotačního titulu, díky kterému celá rekonstrukce mohla proběhnout, byly pořízeny i rozličné učební pomůcky, jež budou žáci při výuce používat. To platí i pro odborné učebny environmentální výchovy, zeměpisu a přírodopisu v druhém poschodí.
Ředitel školy Tomáš Řezníček k tomu dodává: „Jsem přesvědčený, že díky novým pomůckám se kvalita výuky přírodních věd na naší škole významně pozvedne. Učitelé už se těší, jak je budou moci zapojit do svých výukových plánů. Pomůcky, se kterými jsme dosud pracovali, byly 15, 20 i více let staré, často ne zcela funkční. Teď budou mít žáci ve dvojicích přímo v lavici k dispozici to nejlepší, co se pro výuku přírodních věd v základní škole nabízí.“

Tři třídy v podkroví

V podkroví vznikly tři nové, svými dispozicemi a vzhledem zcela unikátní třídy. Jejich prostor je rozčleněn nosnými trámy střešní konstrukce natřenými tmavě hnědou barvou. Světlo do tříd proniká velkorysými střešními okny. Žáci se zde budou učit matematiku, výpočetní techniku a cizí jazyky.
Vzhledem k rozšíření školy o nové prostory mohla v jedné z původních tříd v prvním poschodí vzniknout cvičná kuchyňka, kterou škola do této doby nedisponovala.
Většina z toho, co bylo ve škole uděláno, byla pokryta z dotace se spoluúčastí města. Některé práce, které se netýkaly odborných učeben, však muselo plně uhradit město ze svého rozpočtu. Díky tomu mají všechny třídy v budově novou podobu stejně jako ty odborné – jsou nově barevně vymalované, na stropech mají moderní podhledy s osvětlením, podlahy zdobí zářivě modré linoleum. „Městu za tento příspěvek pochopitelně moc děkujeme. Původní budova druhého stupně je teď komplet zrekonstruovaná, a to jak zvnějšku, tak zevnitř. Zvu všechny obyvatele Řevnic, aby se v rámci Dne otevřených dveří přišli podívat,“ říká Tomáš Řezníček.

Metoda CLIL

Aby to nevypadlo, že vše nové se odehrálo na druhém stupni, jedna zásadní novinka se chystá od začátku školního roku i na stupni prvním. Konkrétně se týká třetích tříd. Jedná se o aplikaci vyučovací metody CLIL. Ta je založená na výuce školního předmětu prostřednictvím cizího jazyka – na naší škole se jedná o angličtinu. Žák si tak osvojuje znalosti a dovednosti v obou předmětech současně.
„Ve všech třetích třídách bude probíhat výuka prvouky, výtvarné a hudební výchovy (celkem pět hodin týdně) paralelně v češtině a anglickém jazyce. Anglicky bude na děti mluvit rodilý mluvčí, kterého se podařilo do Řevnic díky iniciativě aktivních rodičů nalákat. Pokud se nám metoda CLIL osvědčí, rádi bychom ji od příštího školního roku aplikovali ve všech třetích až pátých ročnících,“ uzavírá Tomáš Řezníček.

Jan Schlindenbuch

Vytvořeno 27.8.2019 15:01:51 | přečteno 555x | matej.bartak
 
load