Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Architektonická soutěž dokončena

1.místo-výstřižek vizualizace_čb.jpg

V dubnu letošního roku byla vyhlášena architektonická soutěž na nový pavilon ZŠ. Přinášíme vám její shrnutí a podrobnosti k oceněným projektům.

Připomenutí zadání

Zadáním jednokolové, otevřené soutěže byl nový pavilon ZŠ na místě dnešní školní jídelny v ulici Legií. Ten by měl obsahovat novou, větší jídelnu s odpovídající kuchyní, 12 kmenových tříd, výtvarný ateliér a dílnu, aulu a školní knihovnu, prostor pro Bezpečné místo (dětský klub po vyučování), letní třídu, v neposlední řadě též prostory pro učitele a pro vedení školy. Architekti měli dále zapracovat zázemí pro venkovní sportoviště: šatny, sprchy a wc, použitelné jak ze strany školy, tak ze strany externích uživatelů sportoviště. Návrh měl vhodně doplnit školní areál, zachovat maximum zahrady, být propojen se stávající starou budovou, být energeticky efektivní s co nejnižšími nároky na provoz. Důležitým kritériem byla také odhadovaná cena stavby, za jejíž přijatelnou hranici, po započtení příspěvku sousedních obcí a dotace, obec považuje částku 120 milionů Kč bez DPH (tj. 145 mil. Kč s DPH).

Soutěž

Soutěže se zúčastnil nebývale vysoký počet 19 návrhů. 14 architektonických týmů bylo tuzemských,  5 zahraničních: z Polska, Lucemburska, Rakouska, Španělska a Maďarska. Obec tak získala pro dané zadání a místo širokou škálu řešení. Porota složená ze tří externích architektů se zkušeností se školami i stavěním v ČR (Ian Bogle UK, Anne-Sereine Tremblay FR, Josef Choc ČR), starosty a městské architektky měla k debatě další partnery : ředitele ZŠ T. Řezníčka, architekty T. Komárkovou (Praha) a J. Tlustého (Řevnice), stavaře R. Vejmelku (Řevnice) a energetického specialistu M. Čejku (Praha). Byly uděleny tři ceny a dvě odměny. Tři oceněné projekty budou vyzvány k zapracování připomínek poroty a následovat budou jednání postupně se všemi třemi týmy, na základě kterých si město vybere partnera pro projekt nové školní budovy.

1. místo: Tři sourozenci

1.místo-výstřižek vizualizace_čb.jpg

Tak nazval vítězný architektonický tým Epítész stúdió z Maďarska svůj návrh třetí budovy do školního areálu. Jejich škola představuje kompaktní „kvádr“ se soustavou krytých teras směrem do zahrady. Tyto verandy umožňují, že vybrané společné prostory a třídy mohou mít i ve vyšších podlažích symbolický východ do zahrady. Terasy se síťovými výplněmi by tak byly bezpečným prostorem pro výuku i přestávky venku. Dispoziční řešení školy je racionální a poskytuje přiměřený prostor pro neformální výuku mimo třídy a pasivní i aktivní odpočinek o přestávce. Budova má chytře vyřešen samostatný vstup: ten je jednak spojkou se starou školou a se zahradou, jednak může sloužit jako školní aula. Její umístění ve vstupu je praktické pro využívání komunitou města v časech mimo vyučování. Školní jídelna je situována na nejnižší podlaží při ulici B. Němcové a navazuje na terasu v zahradě. Tomuto projektu porota mimo jiné doporučila změnu konstrukčního řešení (místo dřevostavby), které by umělo přinést zlevnění a stavebně-technické zjednodušení. Také bylo porotou doporučeno vhodnější energetické vybalancování stavby. Celkově tento návrh představuje jednoduchou, elegantní a dobře promyšlenou stavbu, která na vysoké architektonické úrovni nejlépe ze soutěžících projektů zkombinovala „cenu a výkon“.

2. místo: Hospodárné řešení

2.místo-výstřižek vizualizace_čb.jpg

Tak svůj návrh shrnuje pražský ateliér Archport (D. Dvořák a V. Hybler). Ve svém projektu skloubili všechny požadavky zadání do relativně „malé“ stavby až poloviční velikosti než někteří jejich konkurenti. Díky tomu se dostali ze všech soutěžících na nejnižší cenu domu (po přepočítání nákladů na m3 obestavěného prostoru jde o cca 140 milionů Kč bez daně). Architekti přitom stavbě dali srozumitelný a příjemný vzhled. Střídmost, kterou si předepsali, se odrazila i na rozhodnutí spojit novou školu se starou budovou pouze suterénem. Též je to vedlo k omezování ploch pro chodby na nezbytné minimum. Proto porota doporučila upravit projekt zrušením podzemní chodby a nahrazením spojky stará-nová budova nad terénem. Dále doporučila zvážit využití některých tříd k rozšíření pobytových míst na chodbách. Hospodárné a logické dispoziční řešení bylo společně s architekturou domu porotou oceněno.

3. místo: Piazzetta a dvůr „U dubu“


3.místo-výstřižek vizualizace_čb.jpg

Tak charakterizovali urbanistické řešení svého návrhu architektky a architekti z brněnského ateliéru MAAUS (M. Zadražilová, K. Wojtek, J. Czapek a další). Svoji stavbu citlivě přisadili ke staré budově a oběma vytvořili důstojný vstupní prostor, piazzettu. Dům má tvar písmene L a se starou školou tak v zahradě vytváří chráněný pobytový prostor – dvůr kolem trojice stromů, které zadání soutěže žádalo zachovat. Nový pavilon je se starou školou pohodlně spojen v každém podlaží. Na vstupním podlaží, tedy po ruce, má umístěny prostory, které by teoreticky mohly sloužit i komunitě Řevnic: výtvarný a řemeslný ateliér, kreativní hub, aulu a školní knihovnu. Jídelna je v nejnižším podlaží a má terasu do zahrady při ulici B. Němcové. Kuchyně má mj. malý, ale samostatný výdejový prostor pro veřejnost, kde je i místo na společný oběd a tedy komunitní setkání několika strávníků. Třídy jsou uspořádány podle současných pedagogických trendů do tzv. klastrů, které v Řevnicích známe z budov 1. stupně v Revoluční ulici: několik tříd má společný „předprostor“, který mohou používat pro práci a odpočinek mimo učebnu a který zároveň pro děti představuje mikrosvět v rámci velké komunity školy. Porota ocenila architektonické řešení i promyšlené uspořádání, k úpravě však doporučila redukci objemu stavby tak, aby byla pro město cenově dostupná. Jaké funkce jsou nezbytné a jaké lze v takovém případě redukovat, bude město muset stanovit.

Daria Balejová, městská architektka

Výstava projektů v Dřeváku

Všech 19 soutěžních návrhů je od čtvrtka 1. 6. do pondělí 5. 6. 2023 vystaveno v kulturním centru Sklad_13/Dřevák u nádraží. Za pomoci spolku Řevnická deska bude otevřeno každý večer od 17 do 20 hodin a o víkendu 3. a 4. června bude navíc od 18 hodin výstavou provádět městská architektka. Po skončení výstavy budou projekty nadále ke zhlédnutí v elektronické verzi na stránkách České komory architektů i na webu akce: revnice.digitalniagora.cz.

Vytvořeno 2.6.2023 17:15:41 | přečteno 214x | matej.bartak
 
load