Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

S Ondřejem Skripnikem o stinných stránkách referenda

Znak města malý

Mgr. Ondřej Skripnik Ph.D. byl v letech 2014–2018 místostarostou Řevnic, v jehož kompetenci bylo územní plánování, byl určeným zastupitelem pro pořízení nového ÚP.


K.N.: Budeš v referendu hlasovat pro „Ano“?

Pro „ANO“ jsem nikdy nehlasoval a nikdy hlasovat nebudu. :-) Ale vážně: Dostalo se ke mně více znění  otázek, ale žádné nebylo zformulováno srozumitelně, resp. nedávalo smysl vzhledem k projednávání územního plánu. Předpokládám, že na formulaci otázek se bude muset ještě zapracovat. Pokud bude referendum vyhlášeno, tak si otázky nejprve pozorně přečtu. Jednoznačně ale nesouhlasím s požadavky navrhovatelů referenda. Myslím si, že území býv. Eurovie má dostat šanci na svou transformaci, aby se z dnešního brownfieldu mohla stát plnohodnotná součást Řevnic. Vážím si lidí, kteří transformaci navrhovali i těch, co ji v různé míře připomínkovali, takže současná podoba návrhu je vyvážená a dobrá. Vyhlášení referenda považuji pro Řevnice za krok zpátky, který bohužel přinese (a již přináší) našemu městu nevratné škody. Nejde přitom o areál býv. Eurovie. Problém je v tom, že se nedokážeme spolu domluvit, resp. když už k dohodě dojde, zpětně do toho hodíme vidle.

Skutečnost, že po osmi letech společné práce na dohodě, je možné vyhlášení referenda založit na manipulativních lžích o „nedostatku vody“ a snění, co bychom mohli mít, kdyby nám z nebe spadlo několik stovek miliónů,  je selhání komunikace. Cítím v tom i svou vinnu – jako určený zastupitel jsem byl odpovědný za komunikaci mezi pořizovatelem, projektantem a zastupiteli, resp. veřejností.

K.N.: To jsou silná slova, můžeš to vysvětlit? Jak vlastně návrh nového územního plánu vznikal?

Územní plán je dohoda o společném území a jeho pořizování má institučně daná pravidla. Má svou odbornou stránku a potom tu demokraticky vyjednávanou. K pořizování ÚP jsem se dostal v době, kdy byl již vybrán autor návrhu, udělaly se první důležité kroky. Proto mohu napsat, že ve výběru měli zastupitelé šťastnou ruku. Arch. Hnilička patří v České republice k nejlepším, velmi dobře bylo napsané zadání. Návrh vycházel z pečlivých analýz, sběru podnětů od obyvatel Řevnic, zkušenosti s městským plánováním v ČR i zahraničí. Je to návrh citlivý k našemu místu, chránící krajinu, podporující zdravý životní styl a zvažující ekonomickou udržitelnost údržby Řevnic.

Návrh se pak začal projednávat … Skutečné projednávání je sice zdlouhavé, ale cenné. Názor každého je důležitý. V Ruchu proto vyšly články popisující průběh pořizování, s architektem byly veřejně rozebírány vybrané části návrhu, na webu obce byly digitalizovány staré územní plány. Občané mohli připomínky podávat již během  tzv. společného  projednání (to se zpravidla vyjadřují dotčené instituce), publicita byla věnována podávání námitek i připomínek k veřejnému projednání.

Pro pořizovatele bylo náročné vše vypořádat (a nejen pro pořizovatele, díky patří i všem zastupitelům, kteří se vypořádání ÚP dlouhé hodiny věnovali). Do opakovaného projednání tak půjde opravený návrh, který je trochu konzervativnější, ale je přesnější a přizpůsobený naší obci. Sázka na otevřenost a důvěru ve veřejnost se vyplatila.

K.N.: To zní skoro ideálně, proč tedy není nový ÚP stále vydaný?

Kvůli změně zákonů byl pořizovatel (Odbor územního plánování Černošice) více jak půl roku téměř nefunkční. Námitky byly vyhodnoceny na vysoké odborné úrovni, ale s více jak ročním zpožděním. Projednávání ÚP se tak protáhlo do voleb. Volby jsou čas určitého vymezování se, vznikla petice proti transformaci brownfieldu býv. Eurovie … Nikomu včetně opozičních  zastupitelů nemohu ale upřít ochotu a nasazení návrh projednávat, poslouchat se vzájemně. Při volbách vyhrála koalice, která vydání nového ÚP včetně transformace býv. Eurovie, prosazovala. Myslel jsem, že je to jasný krok k zveřejnění upraveného návrhu, k vyhlášení opakované veřejné projednání, k vydání nového územního plánu. Pan starosta se přesto rozhodl zřídit na půdě zastupitelstva Výbor pro územní plán a s opozicí i petenty znova sporné věci projednat a upravit. Chápu to - silová řešení v dohodě o společném území nejsou na místě.

Vrátil jsem se na univerzitu a činnost výboru sledoval jen zdálky, ale zdá se, že za výborem je kus velmi kvalitní práce. Podařilo se přesněji definovat transformační území, přimět vlastníka k závazkům vůči městu. Snaze o vyhlášení referenda tak nerozumím, dokonce ji považuji za ty již zmíněné hozené vidle.

K.N. Referendum je přece demokratická cesta, jak o něčem rozhodnout??

Jsem přesvědčený demokrat. Člověk se často mýlí, potřebuje korekci druhých. Jen z dialogu pocházejí dobrá řešení. Pro současnou vládní garnituru to zní jako paradox, ale u nás na městě se mi to mnohokrát potvrdilo. V referendu jde často o formulování otázky – ty, co jsem četl v návrhu petentů, nejsou zrovna srozumitelné. Odpovědné voličské rozhodnutí pak závisí na míře schopnosti celou věc posoudit z mnoha možných hledisek. Zanícení pro věc občas znamená, že nevidíte to okolo. Když se pak dobře zahraje na určité struny, na něž je člověk citlivý … (Upřímně – kdybych o celé věci nic nevěděl, měl bych dojem, že referendum bojuje za ušlechtilé ideály.)

Prostor pro dialog byl při veřejných setkáních, odehrával se i prostřednictvím připomínek a námitek a jejich pečlivého uvážení. Tam to mělo smysl, vedlo to k hledání lepšímu řešení. Způsob, jakým je mobilizováno k referendu, však spíš svědčí o tom, že tu nejde o pečlivé zvážení pro a proti, ale prosadit si svou za každou cenu. To pro budoucnost Řevnic není moc dobré. 

K.N. Obviňuješ „referendum“, že způsobí nenávratné škody. Nemůže ale právě necitlivé zastavění území bývalé Eurovie zničit jedinečný charakter Řevnic?

Škody působí především odklad vydání nového územního plánu. Ten starý bohužel umožňuje stavět Na Vrážce, V Luhu, Pod Lesem … Developeři si odkladu všimli a využili ho ve svůj prospěch na úkor Řevnic. Např. ulice V Luhu má čerstvě dvě novostavby a další dva velké bytové projekty jsou těsně před schválením. 60 bytových jednotek v celé Eurovii je oproti 30 bytovým jednotkám v této zátopové a dopravně přetížené lokalitě jako slza v moři. To již ale „referendum“ přehlédlo.

Na vydání nového ÚP byly vázány některé další velké projekty (revitalizace tůní, parkoviště za nádražím, sportovní hala), které šlo (a je otázkou, jak ještě dlouho) uskutečnit z dotačních programů.

Územní plán není všemocný. Určuje pravidla. Kvalita projektu pak závisí na architektovi a investorovi. Vše se dá samozřejmě zkazit. Brownfield Eurovie je dnes šrámem Řevnic. Budeme-li šikovní, dáme-li území jasná pravidla a investorovi podmínky, budeme-li důvěryhodným partnerem, je velká šance, že se podaří z potenciální hrozby udělat něco prospěšného.

Území býv. Eurovie není jednoduché (blízkost řeky, železnice, nutnost bourat staré technické stavby), vyžaduje synergii bydlení, administrativy, služeb, veřejně prospěšných staveb. Není ve finančních ani organizačních možnostech města území od majitele koupit, vyčistit, zprůchodnit a postavit zde pouze stavby veřejně prospěšné a financovat vše ze služeb.

Věřím, že vezmeme rozum do hrsti.
Vytvořeno 1.9.2020 18:47:59 | přečteno 874x | matej.bartak
 
load