Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Výlet dvacátý druhý: Kytí(n)

Kytin 22

„Kytí“, vykřikla prý podle legendy slepá dívka, když jí maminka opláchla oči vodou ze studánky uprostřed luk a ona najednou spatřila barevné květy kolem sebe. Nad zázračným pramenem vybudovali kapličku, časem ji přestavěli na kostel, který se brzy stal věhlasným poutním místem.  Dnes léčíme nemocné oči u doktorů specialistů a ke studánce již proto přijde málokdo. A tak snad až nás budou jednou pálit oči po celonočním hledění do monitoru počítače, vydejme se do Kytína k léčivé studánce.

Údolím Nezabudického potoka

Z řevnického náměstí se vydáme vzhůru okolo hřiště házené k rozcestí Řevnický les, odkud pokračujeme dále po žluté značce. Prudké stoupání okolo Lesního divadla nám pak vynahradí pohodlná stezka, která nás dovede proti proudu Nezabudického potoka až ke křižovatce cest pod Pišťákem. U nově zbudované nádrže odbočíme vlevo a pokračujeme stále podél potoka. Zanedlouho cesta značená žlutou barvou odbočí vzhůru do svahu směrem k Jezírku, ale my pokračujeme dále po široké cestě až ke Stříbrné studánce. Je ukryta vlevo od cesty a z jejího upraveného pramene se můžeme před další cestou posilnit mírně železitou vodou. 

K Červenému kříži

Stezka vedoucí na hřeben odbočuje z cesty vpravo, trochu nenápadně, před můstkem přes jeden z přítoků Nezabudického potoka nedaleko studánky. Lesní cesta se místy ztrácí mezi malými semenáčky a rychle rostoucími břízkami, a tak musíme vykračovat pozorně. Vodítkem nám může být hluboká strž po levé ruce, podél které cesta po celou dobu vede. Obklopuje nás typický brdský les, ve kterém není vzácností narazit na stádo jelenů, kteří nám beze spěchu přejdou před očima, nebo na hejno křivek, přeletujících nám nad hlavou ze smrku na smrk. Nakonec dojdeme k široké šotolinové cestě, po které se vydáme vlevo k Červenému kříži stojícímu na samotném hřebenu. Rozcestí dostalo jméno podle nedaleko stojícího červeného kříže, který označuje místo dávného neštěstí. Dohnán špatným svědomím pro smrt dívky si zde kdysi vzal život nešťastný myslivec. 

Kytín

Po chvilce rozjímání nad osudem se z rozcestí vydáme po pohodlné asfaltce dolů ke Kytínu. Zanedlouho dojdeme k chatám Na Čunčí, odkud nás již další žlutá značka dovede přes louky do samotné obce. Na návsi stojí kostel Nanebevzetí Panny Marie, v jehož útrobách můžeme spatřit vzácné rokokové varhany. Ale my hledáme nenápadnou léčivou studánku, kterou objevíme skrytou u kostelních základů. Ano, k ní chodili ještě koncem 19. století procesí žádat o zdravější zrak. Snad si ponechala trochu uzdravující síly dodnes. Komu osvěžení léčivou vodou nestačí, může zajít do nedalekého pivovaru na řízek a kytínskou jedenáctku, která dozajista dodá každému dostatek energie do další cesty.

Zpět po zelené

Z Kytína se můžete nechat v létě odvézt cyklobusem na vlak do Dobřichovic, ale zajímavější je vrátit se zpět do Řevnic po zelené značce. Z návsi vystoupáme zpět do kopců po rozbité asfaltce. Hřeben Brd překonáme ve výšce 570 metrů nad mořem přes rozcestí Na Soudném, odkud pak nepřetržitě klesáme stále po zelené k Rochotám a dále do Haloun. Pak už jen přejdeme přes louky Na Bořích a jsme v Řevnicích.

Zdeněk Valeš

Vytvořeno 12.8.2018 11:11:18 | přečteno 199x | matej.bartak
 
load