Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Výlet dvacátý první: S Vojtou Náprstkem Českým krasem

DSC 0105

Když se v předminulém století členové čerstvě založeného Klubu českých turistů rozhodovali, kudy povedou první značené stezky, jejich volba padla i na cestu Českým krasem. Není divu, jejich druhá vyznačená trasa vede nejkrásnějšími partiemi tohoto unikátního území a dodnes nese jméno po jednom ze zakladatelů KČT, Vojtovi Náprstkovi. 
 

Přes Herinky na Doutnáč

Vlakem z řevnického nádraží popojedeme do Berouna, kde hned před železniční budovou narazíme na červenou značku. Povede nás podél trati, přes železniční most k berounské nemocnici. Pokud nebudeme potřebovat ošetřit první puchýře, mineme ji a pokračujeme dále do kopce k dubu Na Herinkách. Původní dub, pod kterým se podle legendy setkal kníže Bořivoj se svatým Ivanem, už tu nestojí, ale nedávno tu zasadili nový. Ze sedla již pak klesáme do Svatého Jana, kde na nás čeká občerstvení v podobě vydatného pramene Ivanka, vyvěrajícího zpod kostela. Výstup na Skálu si nechme na jindy. Obejdeme klášter a pomalu vystoupáme k rozcestí u Propadlých vod. Za ním překročíme malý hřeben a sestoupíme do údolí, ve kterém vede silnice z Bubovic. Překročíme ji a širokou stezkou pak budeme pokračovat po úpatí vrchu Doutnáče. Vždy když tu jdu za horkých letních měsíců, nenápadně se ohlížím přes levé rameno. Čekám na zázrak. Ve svahu mezi stromy minimálně jednou za 100 let vzplane ohnivý keř. Pro někoho duchovní znamení, pro jiné nevšední přírodní úkaz. Na kopci totiž roste překrásná rostlina třemdava bílá, jejíž silice se za letních veder mohou samovolně vznítit a zažehnout oheň. Vypálením části lesa si třemdava udržuje svůj biotop.

Bubovické vodopády

Z vyhřátého lesa sestoupíme do chladivého údolí Bubovického potoka. Podél jeho koryta, které je přes většinu roku vyschlé, pokračujeme až ke skalám, u kterých se pramínek vody prodere ven ze suťovitého dna údolí, aby překonal kamennou překážku. Několik skalních prahů a hlubokých tůněk pod nimi vytváří nezapomenutelnou scenérii travertinových vodopádů. O to působivější, že skrz vodopády musíme projít po skalnatých římsách jako kamzíci. Dokonce můžeme nahlédnout i do nevelké jeskyně na nimi. Pod vodopády potok opět mizí a nás cesta dovede ke Kubrychtově boudě. Bývalá přírodní restaurace kdysi sloužila i jako noclehárna. Poté, co vyhořela, byla však obnovena již jen jako terénní stanice CHKO, a tak si zde tatranku nekoupíme a musíme posvačit z vlastních zásob.

Dub sedmi bratří

Pod Kubrychtovou boudou nás čeká prudký výstup z údolí ke Karlově studánce. Udržovaný pramen je plný znamenité minerálky, kterou prý popíjel již sám náš král. Občerstveni pokračujeme dále po cestě, která nás přivede na dohled hradeb Karlštejna. Ještě než sejdeme do údolí Budňanského potoka, narazíme na rozložitý dub Sedmi bratří, starý ke 400 letům. V jeho stínu se podle pověsti dělilo o lup 7 bratrů loupežníků, a tak získal své jméno. Rozdělme se také o zbytky kamarádovy svačiny a vydejme se na poslední etapu naší cesty. Po červené značce obejdeme hradní komplex a táhlým údolím vystoupáme na louky a pole nedaleko obce Mořinka, odkud po cestách okolo vrchu Čabrak sejdeme dolů do Řevnic. Výlet dlouhý necelých 20 kilometrů můžeme zkrátit třeba již v Karlštejně a sejít na vlak, nebo se vydat bližší cestou, značenou žlutou značkou, do Třebaně a podél vody zpět do Řevnic.

Zdeněk Valeš

Vytvořeno 5.1.2018 12:09:26 | přečteno 319x | matej.bartak
 
load