Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Výlet dvacátý třetí: Za řevnickým křemencem

Kremenec 23

Horniny, ze kterých jsou vytvořeny brdské hřebeny nad Řevnicemi, vznikaly v chladném ordoviku na dně mělkého moře. Sediment se následnou metamorfózou přeměnil v tvrdý, ale křehký kámen, který geologové po celém světě nazývají řevnický křemenec. V minulosti si tento kámen oblíbili zejména pražští dlaždiči a tak dodnes při procházkách po Starém Městě šlapeme po kočičích hlavách z řevnických lomů. I když jsou tyto lomy již jsou dávno opuštěné, vydejme se na takový malý okruh po těch nejzajímavějších.

Kamenná

Z řevnického náměstí vystoupáme okolo hřiště házené, po pěšině přes Červenou louku a stále vzhůru po lesní stezce podél rokle k Sochorovým rybníčkům. Odtud vlevo po široké štěrkové cestě dojdeme až k strmé hraně údolí potoka v Kejné. Vpravo od cesty je náš první cíl. Nevelký lom, dnes již z velké části sesutý a zarostlý keři a menšími stromky. Po prozkoumání zarostlých hald se vyšplháme na vrchol Kamenné. Mezi stromy se nám otevře neobvyklý výhled do údolí. Po hřebenu vede mezi pokroucenými borovicemi a duby úzká pěšinka západním směrem. Necháme se jí vést až ke křižovatce lesních cest. Z údolí přichází stezka značená modrou barvou. My ji jen překročíme a podél kamenité hrany hřebene pokračujeme dále po široké lesní cestě. Po necelém kilometru začneme mírně klesat a v ten okamžik se vlevo od cesty objeví nasypané hromady z lomu na Strážném vrchu.

Strážný vrch

Je to asi největší lom v blízkém okolí Řevnic. Přes hromady kamenů nebo podél lomové hrany vylezeme na vrchol. Je odtud nejkrásnější výhled na skalnatý vrchol nedaleké Babky, zejména při západu slunce. Pod námi objevíme několik teras velkého lomu, kde se podle pamětníků těžil kámen ještě v polovině minulého století. Dnes je již zarostlý a jeho romantická malebnost přilákala trempy, kteří na několika stupních založili svá tábořiště. Projdeme okolo železných lan vrostlých do kmenů stromů a sestoupíme až dolů k mníšecké silnici, kterou lomaři využívali pro nakládku materiálu. Dodnes si můžeme všimnout po obou stranách silnice zbytků valů a zdí, které pomáhaly k sypání materiálu na vozy. Silnici překročíme a sejdeme po pěšině až k Babskému potoku. Najdeme si místo na překonání jeho rezavého toku, aniž bychom smočili své pohorky, a pomalu vystoupáme k výrazné dominantě našich hřebenů Babce.

Velká a Malá Babka

Můžeme být rádi, že kamenitý suk Babky při těžbě celý nezmizel, ale i tak polovinu z tohoto oblíbeného vrcholu najdeme někde na ulicích mezi Emauzy a Staroměstskou radnicí. Obejdeme lomovou stěnu a sejdeme dolů k modrou barvou označené odbočce. Vydáme se vlevo. Někde nad námi býval lom na jaspis, železitý křemenec, který se tu těžil již za Karla IV. Ještě než cesta začne prudce klesat do údolí Nezabudického potoka, odbočíme vpravo po pěšině podél kamenité hrany směrem k Malé Babce. Pěšinka nás povede přes kamenité valy dalších opuštěných křemencových lomů. V jednom z nich si trempové vybudovali kemp Otroci vzpomínek s mnoha pamětními kříži. Znenadání se do naší cesty postaví dva uměle navršené valy. Přicházíme na pravěké hradiště, podle průzkumu z minulého století založené již v době bronzové. Nálezy první objevitelé uložili na Městském úřadě v Řevnicích, dnes jsou však nezvěstné. Ostrožna hradiště končí lomem na Pišťáku a tak naše stezka prudce klesá přes jeho terasy až k nově vybudované nádrži v údolí. Odtud se můžeme vydat pohodlnou cestou údolím Nezabudického potoka zpět do Řevnic.

Zdeněk Valeš

Vytvořeno 12.8.2018 11:13:36 | přečteno 1064x | matej.bartak
 
load