Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Výlet dvanáctý: Divokou Kejnou k nejvyššímu brdskému vodopádu

DSC 0064

Za jarních měsíců, kdy se plní brdské potoky zakalenou vodou z tajícího sněhu, nastává nejvhodnější čas na výpravu za jedním z několika brdských vodopádů. Nachází se jihovýchodně od Řevnic na potoku Kejná. Je neobvyklé, že ho najdeme již kousek pod prameništěm, a tak nás k němu čeká dobrodružná cesta celým kaňonem potoka.

Kde je voda
Ústí potoka do řeky Berounky bychom marně hledali. Jeho vody se ztrácí mezi kameny údolních sedimentů a pouze za velkých dešťů část vod vtéká do tůně, která byla kdysi říčním ramenem. Začněme tedy svou cestu nad řevnickými tůněmi, kam se dostaneme z náměstí Krále Jiřího z Poděbrad dlouhou ulicí Tyršovou. Hned na kraji lesa, kousek za kamenným můstkem přes potok, se na rozcestí čtyř cest vydáme doprava, vzhůru proti proudu, do širokého údolí osázeného nevysokými smrkovým lesem. Štěrková vozová cesta nás po několika stech metrech dovede k betonové stavbě zasazené doprostřed zužujícího se údolí. Jedná se o původní úpravnu pitné vody pro Řevnice ze 30. let minulého století. Pokud přiložíme ucho k plechovým dveřím, uslyšíme zurčet vodu přes přepady několika betonových nádrží, ve kterých kdysi byly vápencové filtry.

Divokým kaňonem
Za touto poslední civilizační výspou již vstoupíme do divokého kaňonu kejnského potoka. Ten sice tady nevidíme, protože je zapadán sutí z opuštěného křemencového lomu, ale nenápadná pěšinka nás k jeho břehům přes zarostlé haldy kamenů a popraskané betonové náspy brzy dovede. V údolí nás obklopí prastaré buky, mnohé již porostlé různými choroši. Cesta se tu různě klikatí po obou březích potůčku, prodírajícím se přes železitě červené balvany a zelené mechové polštáře zdrojůvky. Zanedlouho začne stará lomařská cesta u vysoké tmavé skály porostlé trsy osladiče stoupat vpravo vzhůru k lomům na Kamenné. My však zůstaneme dále v chladném údolí. Projdeme těsnou skalní průrvou okolo křemencové stěny, ve které je zahloubená malá jeskyňka, a pokračujeme dále proti proudu potoka. V těchto místech nepřehlédněme drobnou pěšinu stoupající vlevo v našem směru nad potok. Doporučuji se po ní vyškrábat nad hluboký kaňon, protože samotný potok je dále špatně prostupný kvůli napadaným kmenům, hlubokému bahnu a drolícím se břidlicovým stěnám. Pěšinka nás vyvede okolo nově upravené bezejmenné studánky na hranu údolíčka, po které pokračujeme dále. Tak jak se blížíme k našemu cíli, začnou nám nad hlavami kroužit jeho ochránci krkavci Hugin a Munin. My se však nelekneme jejich zlověstných hlasů a pomalu stoupáme stále dál podle hrany kaňonu až k místu, odkud se nám otevře pohled na tři a půl metru vysoký vodopád. Potok v tomto místě opouští tvrdý železitý křemenec a padá dolů do měkkých jílovitých břidlic a vytváří tak nezapomenutelný přírodní jev.


Koupelna
Podle všeho je to nejvyšší vodopád v celých Brdech. Přesto pravděpodobně pro svou odlehlost a opuštěnost nemá tento vodopád své jméno. Mezi brdskými trampy je znám pod názvem Koupelna nebo Sprcha. Kdysi tu někdo stloukl dřevěný žebřík vedoucí na dřevěnou plošinku pod vodopádem, kam navedl pomocí korýtka vodu. A tak vznikla lesní sprcha. Žebřík shnil, dřevo se rozpadá, a tak zbylo jen korýtko, které zde i za teplých letních dní vede aspoň stružku vody.

Suchou nohou
Pokud se rozhodnete vydat k vodopádu pohodlnější cestou, vydejte se od kamenného můstku na tůněmi přes křižovatku rovně. Po široké cestě vystoupáte až k rozcestí U obrázku, odkud pokračujte cestou vpravo. Kamenitá stezka vás povede dubovým lesem podél údolí Kejné až na křižovatku cest pod studánkou u Žlutých skal. Odtud sestoupíte vpravo smrkovým lesem ke hraně kaňonu. Pokud hned neuvidíte vodopád, popojděte proti proudu potoka až k nízkému smrčí. V ten okamžik bude vodopád přímo pod vámi. Stejnou cestou se pak lze vrátit zpět do Řevnic.

Zdeněk Valeš

Výlety 12

DSCN1309

DSCN1309

 
DSCN1066

DSCN1066

 
 
Vytvořeno 27.2.2017 11:24:22 | přečteno 1718x | matej.bartak
 
load