Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Výlet sedmnáctý: Směr Karlík

20170820 072318

Jedním z nejoblíbenějších turistických cílů letních prázdnin jsou historické památky. Zvlášť zříceniny středověkých hradů. V odpoledním vedru totiž není nic zajímavějšího, než hromádka sutin z rozpadlé zdi, navíc umístěná na špatně dostupném kopci. V našem nejbližším okolí se nachází pouze dvě takové pamětihodnosti. Zbytky hradiště Tetín a zřícenina královského hrádku Karlík. Vydejme se tentokrát přes pole na hrádek, který v době, kdy král Karel IV. dlel na Karlštejně, poskytoval, podle Jaroslava Vrchlického, střechu nad hlavou královně a jejímu doprovodu. A to prý jen proto, že za jeho panování žádná žena nesměla vkročit na jeho královský hrad. Všichni však víme, jak to dopadlo.

Přes pole

Z řevnického náměstí se vydáme po silnici směrem na Lety. Za mostem přes Berounku odbočíme vpravo a po široké ulici dojdeme až na letovskou náves. Přejdeme ji napříč po pěšince a mezi staveními dojdeme až k nepřehlédnutelné restauraci MMX. Pokud nás nezláká nabídka zde vařených piv, překročíme hlavní údolní silniční tah a po polní cestě vyrazíme přes pole na Karlík. Zdálky viditelná věž kostela nás povede. Po několika stech metrech cesta zahne doprava k nové karlické zástavbě, kterou projdeme až k potoku. Po ulici vedoucí po jeho břehu jdeme dál proti proudu. Mineme první můstek a dojdeme až k malé uličce U Potoka, odbočující vpravo. Ta nás zavede až obecnímu úřadu. Tady se vydáme po novém chodníku podél silnice vzhůru do údolí. V prudké zatáčce vlevo, kdy silnice překračuje potok u polorozpadlého mlýna, my odbočíme vpravo okolo zarostlého lomu a vydáme se vzhůru údolím přes chatovou osadu. Projdeme jí až na konec a dostaneme se opět na silnici klikatící se Karlickým údolím. Zde narazíme i na nově značenou červenou značku, která nás již po několika metrech povede vpravo do svahu.


Zřícenina

Konečně se nám může napětím rozbušit srdce. Hrad je již blízko. Čeká nás jen krátké stoupání přes kameny, okolo turistického přístřešku až ke studánce vyvěrající vlevo od cesty. Za ní nesmíme přehlédnout neznačenou prošlapanou cestičku, která nás zavede na úzký skalnatý ostroh, kde se kdysi nad údolím rozkládal nevelký hrad. Na svou dobu to byla moderní stavba, pravděpodobně sloužící jako předsunutá ochrana hradu Karlštejna. Bohužel hrad nepřestál husitské bouře a od roku 1422 se stal zříceninou. Do dnešních dob nám tak zůstalo jen pár hromádek kamení a pověst o pokladech ukrytých v zasypaných sklepeních. Vypráví se, že každý, kdo už už otevíral vykopanou truhlici plnou zlata, uslyšel náhle za zády výkřik: „Mořinka hoří!!!“, a když se ohlédl, zda je to pravda, poklad zmizel. Zklamání. Tak snad příště.

Po moderním umění

Pokud jste si ve svém life listu zřícenin odškrtli další položku a ještě nejste příliš unaveni, doporučuji pokračovat dále po červené značce až do Vonoklas. Zde můžete obdivovat několik soukromých moderních vil od současných architektů. Na návsi narazíte na zelenou značku, po které se přes přírodní památku Krásná stráň, odkud jsou zajímavého výhledy do údolí (které někteří zvou středočeským Toskánskem), můžete vrátit zpět do Karlíka. Dále do Dobřichovic pokračujte okolo silnice, kde již několik let vzniká takzvané sochořadí. Již více jak 20 soch z několika ročníků mezinárodního sochařského symposia Cesta mramoru vytváří ojedinělou scenerii. Přes Dobřichovice dojděte až k řece a po cestě vedoucí po protipovodňové hrázi se vraťte zpět do Řevnic.

Vytvořeno 4.9.2017 | přečteno 391x | matej.bartak
 
load