Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Výlet třináctý: Směr Karlštejn

Karlštejn

Už po staletí se na Karlštejn z Řevnic chodí pořád stejnou cestou. Před 100 lety popsal trasu JUDr. Josef V. Bohuslav ve své knížce takto: „Kolem trati promenádou „na Stránce“ a silnicí do Zadní Třebaně (pěšinou odbočující u strážního domku podél trati přes potok lze zkrátiti), zde přes trať a kol mlýna Gabrielova ke přívozu do Přední (Hlásné) Třebaně; projdeme jí k severu a dostaneme se na polní cestu, vedoucí kol kapliček k úpatí Plešivce, pak vzhůru podél lesa ke kříži, odkudž překvapující pohled na náhle se vynořivší Karlštejn (král. hrad, založený r. 1348 Karlem IV., po r. 1887 restaurovaný). Zpět skrze Budňany a (k večeru) po silnici do Přední Třebaně nebo drahou.“
Nechme tedy pro dnešek svého plechového mazlíčka v garáži a vydejme se ve stopách našich předků po svých.

Lovci mamutů
Pokud začneme svou cestu na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, sejdeme Opletalovou ulicí okolo kina k trati. Za malým můstkem přes Nezabudický potok vystoupáme do ulice Na Stránce, odkud se nám otevře nádherný pohled na řeku. Kdysi tu bývala městská promenáda, ale po mnoha necitlivých stavebních úpravách prvorepubliková atmosféra již dávno vyprchala. Chodník končí nenápadným můstkem přes tzv. Hrnčířskou strouhu. Tady někde přecházíme přes jedno z nejvýznačnějších sídlišť paleolitických lovců mamutů v Čechách. Výzkumy zde probíhaly ve 40. a 50. letech minulého století a dodnes patří množstvím nalezených artefaktů k těm největším u nás. Jen ta řevnická Venuše mezi nálezy nebyla. A tak snad stále čeká u již dávno zkamenělých uhlíků pravěkého ohniště na svého objevitele.

Přes Zadní a Přední (Hlásnou)
Naše cesta vede dále směrem na Zadní Třebaň. Můžeme jít buď po silnici, nebo raději podejdeme železniční trať úzkým průchodem okolo Hrnčířské strouhy a pokračujeme malou pěšinou po břehu řeky Berounky. Řeka nám líně plyne v ústrety a jen modrý šíp v podobě ledňáčka občas naruší téměř neměnný obraz. Obě cesty nás dovedou k výše uvedenému strážnímu domku, dnes již obklopenému zástavbou chat, kde si cestu na třebaňskou náves také i my zkrátíme pěšinou podél trati. Z návsi se dejme přes železniční přechod okolo mlýna a podél strouhy proti proudu k třebaňskému mostu. Přes něj se dostaneme do Třebaně Přední, dnes Hlásné, kdysi přejmenované podle povinnosti obyvatel hlásit hradním pánům každou blíživší se návštěvu. Odtud nás již na Karlštejn pohodlně povede žlutá turistická značka. Nejdříve po silnici vystoupáme až nad ves, odkud již polní cestou míříme k jedinečnému návrší nad Karlštejnem.

Na hrad
Polní kamenitá cesta nás okolo kapličky a památného stromu dovede pod vrch Plešivec. Po levé ruce se nám otevírá pohled na karlštejnské vinice nad řekou. Od jara do léta nás přes pole bude doprovázet skřivan, vysoko třepotající se na obloze a nekonečně opakující svůj dlouhý trylek. Po vstupu do lesa nás za brzkého jara čeká záplava modrých květů podléšek. Z úžlabiny mezi kopci vysupíme okolo několika chat prudce stoupající cestou na nenápadný hřeben, odkud se nám z louky otevře jeden z nejúchvatnější pohledů na hrad Karlštejn. Malá svačinka v turistickém přístřešku a pak již sestup dolů do vesnice pod hradem. Milovníci hradních prohlídek se vydají do královských komnat, ostatní seběhnou podhradím dolů k řece (zastavte se aspoň v Muzeu betlémů, v zimním období má své kouzlo), odkud se po silnici podél Berounky mohou vrátit zpět do Třebaně. Nebo raději již nechají odpočinout svým nohám a domů pojedou vlakem ze železniční stanice za mostem.

Vytvořeno 6.4.2017 14:49:24 | přečteno 654x | matej.bartak
 
load