Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Kdo je odpovědný za pokutu, audit nezjistil

Znak města záhlaví aktuality

Kdo nese odpovědnost za pokutu, kterou městské společnosti EKOS v roce 2011 vyměřila Česká inspekce životního prostředí, se nepodařilo pověřenému auditorovi jednoznačně určit. 

„Jde přitom o poměrně vysokou pokutu ve výši 300 tisíc korun, kterou inspekce opakovaně uložila za špatný monitoring a rekultivaci skládky a která nyní musela být uhrazena,“ uvedl současný řevnický starosta Tomáš Smrčka. Třebaže šlo o pět let starou pohledávku, stávající vedení města se snažilo prostřednictvím auditora dopátrat, kdo konkrétně nese za tuto pokutu odpovědnost. V roce 2009 totiž dostal EKOS za podobná provinění pokutu 400 tisíc, kterou zaplatil, přesto závady na skládce nebyly odstraněny.

Konečné stanovisko auditora předložil na jednání rady města David Kodym, jednatel společnosti EKOS. Místostarostka Marie Reslová, která jako členka kontrolního výboru již v roce 2012 opakovaně žádala, aby se tehdejší rada města odpovědností za uložené pokuty a dalšími nedostatky v hospodaření městské společnosti EKOS důkladně zabývala, audit komentuje: „Auditor sice nedokázal určit, jakou konkrétní škodu jednotlivé odpovědné osoby městu způsobily, neboť pokuta byla uložena jednou částkou za různá pochybení, nicméně konstatoval, že obecně odpovědnost za škodu nesou jednatel či jednatelé firmy a členové rady města, kteří v inkriminovaném období řádně nevykonávali funkci valné hromady EKOSu, případně dozorčí rada, která měla fungování společnosti kontrolovat.“

Součástí auditu, který bude zveřejněn na stránkách EKOSu, je tabulka, ze které je patrné obsazení těchto funkcí v dotčeném období. 

„S ohledem na nejednoznačnost spojení konkrétní části pokuty s jednotlivými pochybeními u konkrétních osob a s ohledem na výši nákladů za právní služby již nebudeme zadávat další právní posouzení. Pokuta je tak již nevymahatelná,“ potvrdil Smrčka 
Vytvořeno 15.1.2017 16:00:16 | přečteno 371x | matej.bartak
 
load