Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

S rozpočtem schválili zastupitelé i plán investic

Znak města záhlaví aktuality

Vyrovnaný rozpočet na rok 2017 ve výši 64,3 milionu korun schválili řevničtí zastupitelé již před Vánocemi. Spolu s rozpočtem schválilo zastupitelstvo i plán investic na následující dva roky.


Pro navržený rozpočet zvedlo ruku 12 ze 13 přítomných zastupitelů, jeden zastupitel se hlasování zdržel. Při rozpravě poukázal někdejší starosta města Libor Kvasnička na to, že rozpočet na výdajové stránce roste a mandatorní výdaje jsou příliš vysoké. „Na úřadu přibyl zaměstnanec, platy se vyvíjejí, navíc začala ve městě fungovat městská policie,“ komentoval navýšení starosta Tomáš Smrčka. Na správu MěÚ je v rozpočtu vyčleněno 8 milionů korun a na městskou policii 2,5 milionu korun. Zastupitelé poprvé schvalovali také plán investic. Obsahuje klíčové priority města pro roky 2017 a 2018 v souhrnném součtu za 139 milionů korun. Na velkou část těchto akcí se město pokusí získat dotace. 

„V případě investic je to třeba rozšíření a modernizace čistírny odpadních vod nebo výstavba kanalizace na Vrážce,“ vyjmenoval starosta. V kategorii investic jsou zaneseny na tři desítky akcí s celkovými náklady přes 129 milionů korun. Jde například i o rozšíření sběrného dvora, další etapu úprav před nádražím aj.

Projekty k přípravě investic zahrnují celkem 23 bodů. Město bude usilovat třeba o vytvoření projektů na další rekonstrukce komunikací, vybudování protipovodňových opatření, projekt sportovní haly, přestavbu knihovny, další etapu rekonstrukce Lesního divadla aj.

Do plánovaných oprav a údržby na roky 2017 a 2018 vedení města zaneslo 13 akcí, například opravy vodotečí, splaškové kanalizace, opravu podchodu u závor, opravy vodovodní sítě či také opravu Sochorovy hrobky aj. Celkový přehled investic bude zveřejněn na webových stránkách města. 

Vytvořeno 20.1.2017 9:06:29 | přečteno 267x | matej.bartak
 
load