Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Naše město

Dotazník ke Strategickému plánu můžete vyplňovat on-line

19.3.2014 22:22:25 | přečteno 131x | ernest | Celý článek
 

Setkání ke strategickému plánu se blíží!

5.4.2014 12:47:11 | přečteno 127x | ernest | Celý článek
 

Skvělá zpráva slušným lidem

15.4.2014 21:52:08 | přečteno 126x | ernest | Celý článek
 

Slovo starosty

16.4.2014 10:06:55 | přečteno 250x | ernest | Celý článek
 

„ENTER ŘEVNICE“

16.4.2014 23:46:08 | přečteno 161x | ernest | Celý článek
 

Psychoterapie v Řevnicích

24.4.2014 7:45:44 | přečteno 283x | ernest | Celý článek
 

Skončila první část práce na novém strategickém plánu rozvoje Řevnic

Veřejné setkání, které proběhlo 10. dubna v jídelně ZŠ, zakončilo první fázi přípravy strategického plánu. Od letošního února připravilo město za asistence společnosti Agora CE několik různých aktivit, které umožňují zapojení názorů veřejnosti do jeho tvorby. Vedle veřejného setkání to bylo dotazníkové šetření a také diskuzní fórum pro zástupce klíčových aktérů rozvoje města. Získané informace umožní vytvořit tzv. „profil města“, tedy to, jak si Řevnice v současnosti stojí a jak současnou situaci vnímají samotní občané. V dalším období od dubna až do června bude připravena druhá, tzv. „návrhová“ část dokumentu, která se zaměří na to, kam do budoucna Řevnice mají směřovat a na co je třeba se v nejbližších letech zaměřit. V dotazníku jste se mohli vyjádřit k různým oblastem fungování a rozvoje města od dostupnosti služeb, přes hodnocení podoby veřejných prostor, až po celkovou spokojenost se životem v Řevnicích. Zájem občanů o dotazník byl i ve srovnání s podobnými průzkumy v jiných městech poměrně velký. Pro zajímavost v tabulce uvádíme jak ti, kdo se do šetření zapojili, obecně hodnotí jednotlivé oblasti. Jedná se o jakési „vysvědčení“ města. Ve většině oblastí (životní prostředí, služby, bezpečnost, kultura atp.) se lidé cítí spíše spokojeni. Nejhorší známku dostala veřejná prostranství města. Pokud se pokusíme o velmi stručné celkové shrnutí, pak lze konstatovat, že leitmotivem hodnocení současného stavu jsou právě veřejné prostory města. Při interpretaci různých otázek dotazníku z tohoto pohledu můžeme říci, že občané v současnosti veřejný prostor města využívají spíše pro svůj pohyb městem a netráví v něm příliš mnoho svého volného času. Ten tráví raději na svých pozemcích nebo v okolní přírodě. Přesto by uvítali jeho intenzivnější využití například pro kulturní aktivity. Právě z pohledu pohybu po městě je však nutné prostory upravit, často spíše opravit. Vedle prostoru v jádru města (nádraží a obě náměstí) a komunikací obecně pak podle občanů nabízí svůj potenciál břehy Berounky, kde by řada lidí viděla ráda říční plovárnu. Během diskuzního fóra pořádaného na Zámečku v průběhu dotazování jsme se snažili od 30 zástupců místních spolků, občanských iniciativ, poskytovatelů služeb soukromých i veřejných zjistit, jaké další problémy či výhody Řevnice mají do budoucna řešit, respektive využít.  V diskuzi jsme zaznamenali, že další důležitou oblastí, kterou Řevnice musí zahrnout do úvah o své budoucnosti, je školství, zejména kapacity místních škol. Na veřejné setkání ve čtvrtek 10. dubna dorazilo přes 70 obyvatel Řevnic. Také zde mohli diskutovat o tom, co je do budoucna třeba řešit. Diskuze se točila kolem známých i méně známých témat. Vedle nutnosti prioritně zabezpečit základní kvalitu infrastruktury města vyplynula podobně jako na předchozím diskuzním fóru důležitost tématu územního rozvoje města. Pohled občanů je spíše konzervativní – mají zájem o zachování kvality současného rázu Řevnic. Další postup při tvorbě strategického plánu se zaměří na rozpracování návrhové části pro jednotlivé oblasti rozvoje. Pracovní skupiny, do kterých jste se mohli na jednotlivých akcích přihlásit, se zaměří na definování cílů a opatření pro hlavní rozvojové oblasti. Pracovní skupiny připraví podklad, který Agora CE zpracuje a předá k závěrečnému projednání městu i občanům. Závěrečné zprávy a informace o přípravách strategického plánu je možné najít na webu města ve složce „strategický plán“. Vojtěch Černý Agora CE

24.4.2014 7:55:10 | přečteno 152x | ernest | Celý článek
 

Nejčastějším zdrojem informací o městě je tištěný Ruch!

7.5.2014 13:42:12 | přečteno 115x | ernest | Celý článek
 

Splatnost místních poplatků

14.5.2014 7:29:54 | přečteno 147x | ernest | Celý článek
 

Vzpomínka na Petra

22.5.2014 10:57:38 | přečteno 271x | ernest | Celý článek
 
< předchozí 1 [...] 13 [...] 20 [...] 40 [...] 42 další >
 
load