Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Naše město

Pozvánka

17.11.2012 1:56:46 | přečteno 171x | ernest | Celý článek
 

ZTP - výměna parkovacího průkazu

Zvláštní označení vozidla přepravujícího osobu těžce zdravotně postiženou O1 (AA šestimístné číslo) má platnost do 31. 12. 2012. Výměnu za Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou  O7 (CC šestimístné číslo) provádí Městský úřad Černošice, Podskalská 19, Praha 2, přízemí, kancelář č.16 a 17, tel. 221 982 222, 221 982 414.  

18.11.2012 16:10:53 | přečteno 210x | ernest | Celý článek
 

Slovo starosty

Vážení spoluobčané, ani jsme se nenadáli a je tu konec dalšího roku. Při této příležitosti bych Vám chtěl popřát příjemné prožití vánočních svátků a vše dobré v novém roce. Opět bych Vás v několika bodech rád seznámil s tím, co jsme na Městském úřadě v poslední době řešili a jaké změny se na městě udály.

17.11.2012 23:52:09 | přečteno 177x | ernest | Celý článek
 

CENZURA? ANO!

Jsou města, kde zastupitelské orgány pracují dobře, jinde hůř, někde špatně. Jsou dokonce města, kde práce ZO je dávána za vzor ostatním zastupitelstvům. Bývá jaksi obvyklé, že ti, kteří si s tou či onou problematikou, pokud si ji uměle nevytváří sami, neumí poradit, tak se porozhlédnou po nějakém dobrém vzoru. Takovým vzorem by pro naši zastupitelskou koalici mohly být například nepříliš vzdálené Černošice. Pokud se kdokoliv podívá na černošické webové stránky, pak zjistí, že nejen zápisy z jednání zastupitelstva a jejich celý zvukový záznam, ale i zápisy z rady, veškerá výběrová řízení a jiná rozhodnutí jsou naprosto otevřeně a v plném znění k dispozici k nahlédnutí všem občanům. Takové zastupitelstvo se pak nemusí obávat kritiky své činnosti. Samozřejmě i tam jsou slyšet kritické hlasy. Pokud zastupitelé a vedení města umí přijímat kritiku, ovšem s pokorou, je to známka toho, že přemýšlí, zda jejich činnost je správná či ne. Pokud zastupitelé nebo dokonce radní a starosta neustále kritiku a připomínky občanů města posuzují pouze v rovině osobního boje, pak by neměli své funkce vůbec zastávat. Nikdo z nich nebyl zvolen 100% voličů. Přesto je-li někdo zvolen členem rady nebo starostou je v té chvíli představitelem města a za své činy a rozhodnutí je odpovědný všem svým spoluobčanům.  Rozhodně ne jen sobě, či jen těm, kteří jim dali hlas. Naše, jak si sama pochvaluje, konečně jednotná rada města se však chová zcela jinak. Příliš mnoho času ztrácí vyřizováním si jakýchsi osobních nevraživostí a její činnost je v tomto směru velice umně až profesionálně cílená. Řekněme, že jakoby nevíme kým. Připomeňme si několik jejích „vstřícných kroků“. Vraťme se do volebního období 2006-2010. Tehdy jako opozice si osvojili schopnost bourání čehokoliv.

21.12.2012 14:42:04 | přečteno 183x | ernest | Celý článek
 

Místní poplatky v roce 2013

ZMĚNA PLATBY MÍSTNÍHO POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD ZA ROK 2013 Na základě zákona č. 174/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, byla schválena nová Obecně závazná vyhláška č. 6/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „komunální odpad“). Změna zákona se týká sazby poplatku a rozsahu osob, které od 1. 1. 2013 jsou povinny platit za komunální odpad. Od 1. 1. 2013 platí komunální odpad fyzická osoba: která má v obci trvalý pobyt, které byl podle zákona upravující pobyt cizinců na území ČR povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů nebo pobývá na území ČR přechodně po dobu delší 3 měsíců, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům,               ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Poplatník je povinen ohlásit Městskému úřadu Řevnice nejpozději do 15 dnů skutečnost, že se stal poplatníkem. Od 1. 1. 2013 činí sazba poplatku za komunální odpad 600,- Kč za kalendářní rok. Sazba poplatku je tvořena z částky 250,- Kč za osobu, objekt uvedený výše, za kalendářní rok a z částky 350,- Kč, která je stanovena na základě skutečných nákladů města předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.

22.12.2012 14:00:11 | přečteno 190x | ernest | Celý článek
 

Výsledek prvního kola volby prezidenta republiky

13.1.2013 0:18:28 | přečteno 157x | ernest | Celý článek
 

Řevnice: Zimní údržba komunikací

14.1.2013 12:02:51 | přečteno 233x | ernest | Celý článek
 

Pro Řevnice navrhovali špičkoví architekti

Záměr, aby při prodeji pozemků mezi náměstím a nádražím rozhodovalo i to, co se na nich postaví, se vyplatil. Do soutěže o dům na náměstí a pozemky za Modrým domečkem vstoupily společnosti 2Q a Avers s návrhy špičkových českých architektů. Bylo tak skoro jedno, která ze dvou nabídek zvítězí. Každá z nich dávala šanci, že zanedbaný prostor a provizorní cesta se promění v místo, kde budou moci cestou z nádraží na náměstí návštěvníci Řevnic za pár let obdivovat stavby navržené špičkovými současnými architekty.

15.1.2013 11:13:48 | přečteno 245x | ernest | Celý článek
 

Zámeček zůstane Řevnicím

Řád dominikánů, který v listopadu žaloval město Řevnice o vlastnictví Zámečku, své podání těsně před Vánocemi stáhl. Zajímalo nás, zda by při eventuální opětovné žalobě měli dominikáni šanci uspět. Ministerstvo kultury, odbor církví, na naši otázku, zda je vlastnictví Zámečku městem Řevnice i do budoucna nezpochybnitelné, odpovědělo:

15.1.2013 14:41:42 | přečteno 273x | ernest | Celý článek
 

V Řevnicích vyhrál Schwarzenberg, na Zemana to ale nestačilo

26.1.2013 16:38:11 | přečteno 197x | ernest | Celý článek
 
< předchozí 1 [...] 7 [...] 20 [...] 40 [...] 42 další >
 
load