Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Naše město

Dobrá vůle chybějící koncepci veřejného prostoru nenahradí

26.5.2013 23:59:57 | přečteno 184x | ernest | Celý článek
 

Prázdninové dvojčíslo Ruchu bude barevné

28.5.2013 18:17:52 | přečteno 133x | ernest | Celý článek
 

Aktualizujte své kontakty v zasílání SMS zpráv a e-mailů!

3.6.2013 1:18:47 | přečteno 137x | ernest | Celý článek
 

Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet města za rok 2012

Zastupitelstvo města dne 10. 6. 2013 schválilo Závěrečný účet města Řevnice za rok 2012 s výhradou společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Řevnice za rok 2012 vypracovanou Odborem finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

11.6.2013 8:41:23 | přečteno 129x | ernest | Celý článek
 

Omluva

18.7.2013 13:30:15 | přečteno 127x | ernest | Celý článek
 

Oprava nebo vysprávka?

O neutěšeném stavu místních komunikací se lidé v Řevnicích baví dnes a denně. Diskuze na toto téma se vedla i na posledním zastupitelstvu. Sám pan starosta při ní prohlásil: „Nezpevněné komunikace jsou katastrofální!“ Současně navrhl přesunout z rozpočtové rezervy na údržbu a opravu komunikací 2 mil. Kč, což zastupitelstvo jednohlasně schválilo. Společně s již odsouhlasenou částkou v rozpočtu města 5,7 mil. Kč (z toho však 2,25 mil Kč koupě zametacího vozu) se tak v letošním roce budou moci provést opravy a rekonstrukce za 5,45 mil. Kč.

18.7.2013 14:06:21 | přečteno 123x | ernest | Celý článek
 

EKOS a Technické služby - zpráva o činnosti

Rád bych využil stránek městského časopisu k informování občanů o tom, co se za poslední měsíce událo ve společnosti EKOS a v Technických službách města.

9.8.2013 9:06:32 | přečteno 219x | ernest | Celý článek
 

Dílna nápadů pro územní plán Řevnic

20.8.2013 14:44:17 | přečteno 159x | ernest | Celý článek
 

Předčasné volby - co dělat, pokud nebudete volit v Řevnicích?

29.8.2013 11:30:59 | přečteno 176x | ernest | Celý článek
 

Soutěž o logo zpravodaje RUCH

2.9.2013 11:33:28 | přečteno 151x | ernest | Celý článek
 
< předchozí 1 [...] 10 [...] 20 [...] 40 [...] 42 další >
 
load