Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Školství

4. A vyjela do Prachatic

Naše třída 4. A si už několik měsíců dopisuje s kamarády z Prachatic. Tak jako oni jsme se celý rok učili stará řemesla, písničky a tance z našeho regionu v projektu Tady jsme doma. Protože jsme je nikdy neviděli, domluvila naše paní učitelka Chroustová, že se za nimi pojedeme podívat. Nevím, jak ostatní, ale já měla trochu strach, že si s mojí kamarádkou nebudeme rozumět. Ale na druhou stranu jsem byla strašně zvědavá.

16.4.2012 7:19:15 | přečteno 233x | ernest | Celý článek
 

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Základní škola Řevnice se souhlasem zřizovatele připravuje na nový školní rok 2012/ 2013 založení Školního poradenského pracoviště. Příprava na provoz trvala přibližně jeden rok. Nápad a záměr založit takové pracoviště vznikl na základě neustále se zvyšujícího počtu žáků se  SVP (Speciálními vzdělávacími potřebami), s čímž souvisí i zvyšující se počet žáků s SPU (Specifickými poruchami učení) a SPCH (Specifickými poruchami chování). Naše škola jako každá moderní škola má za cíl nabízet v rámci vzdělávacího procesu rovné šance pro všechny žáky bez rozdílu. S tím jednoznačně souvisí poskytování odpovídající odborné péče přímo ve škole, - pro žáky, rodiče a pedagogy. V letošním roce jsme nabídli péči a podporu školního psychologa / speciálního pedagoga, který mimo jiné řídí také činnost celoročních skupinových reedukací a konzultuje s rodiči žáků postupy v rámci domácí práce a přípravy.

17.4.2012 21:30:48 | přečteno 259x | ernest | Celý článek
 

ZUŠ Řevnice opět uspěla i v krajském kole - ohlédnutí za soutěží ZUŠ ČR 2012

Letošní celostátní soutěž ZUŠ vyhlášená pro dechové dřevěné i žesťové nástroje, bicí nástroje, v sólovém a komorním zpěvu a také pro tanec, přinesla naší škole velkou „sklizeň“ cen. Po absolvování školního a okresního kola se tímto sítem do krajského kola dostalo šest našich žáků v hudební soutěži a jedna taneční choreografie.  Z celkového počtu cca 45 ZUŠ ve Středočeském kraji, které se soutěže zúčastnily, si v této konkurenci naše škola vedla úspěšně. V dechových nástrojích nás na zobcovou flétnu ve svých kategoriích reprezentovaly Eliška Kirova a Štěpánka Sklenková – obě získaly 3. místo – žákyně paní učitelky K. Němečkové. Ve hře na klarinet ve 3., 5. a 8. kategorii: Kateřina Čermáková – 2. místo, Kamila Kubinová – 3. místo a Jindřich Paukert – čestné uznání. Všichni žáci pana učitele J. Paříka. Krajské kolo pro tyto obory se konalo v Brandýse nad Labem.

17.4.2012 9:23:27 | přečteno 245x | ernest | Celý článek
 

Aktivní životní styl

AKTIVNÍ ŽIVOTNÍ STYL se jmenoval jeden z mnoha projektů, které na naší škole v letošním roce proběhly. Tentokrát byl třídenní ve dnech 2. -4. dubna. Připravily si ho děti se svými třídními učitelkami. A program byl opravdu nabitý.

21.4.2012 17:12:10 | přečteno 262x | ernest | Celý článek
 

Hraje celá rodina

2.5.2012 13:14:26 | přečteno 254x | ernest | Celý článek
 

Školní rok je opět za námi

9.5.2012 8:59:07 | přečteno 241x | ernest | Celý článek
 

Informace ze ZUŠ Řevnice

Základní umělecká škola Řevnice pořádá dne 15. 6. 2012 talentové zkoušky do hudebního, tanečního a literárně dramatického oboru pro školní rok 2012/2013. K talentovým zkouškám se dostavte do budovy Zámečku na adrese Mníšecká 29, informační tabule Vás navede do jednotlivých tříd, kde budou zkoušky probíhat.

17.5.2012 12:45:11 | přečteno 363x | ernest | Celý článek
 

Potřebují Řevnice větší školu?

Hodně se nyní diskutuje o nedostatečné kapacitě školy. Jaká je ale ona „dostatečná“ kapacita? A kdo ji potřebuje? Bude potřeba i za deset let? Je v Řevnicích tolik dětí, že škola nestačí? Otázek je mnoho a odpovědi jsou často velmi odlišné. Podle výpisu z matriky máme ve městě následující počty dětí podle věku: Věk 0-1 let 31 dětí 8 – 9 let 32 1 – 2 roky 36 9 – 10 let 34 2 – 3 roky 39 10 – 11 let 26 3 – 4 roky 46 11 – 12 let 27 4 – 5 let 35 12 – 13 let 32 5 – 6 let 50 13 – 14 let 29 6 – 7 let 41 14 – 15 let 33 7 – 8 let 41   Z těchto čísel vyplývá, že za posledních 15 let se počty dětí mírně zvyšují, rozhodně však nejde o populační explozi, která by měla naši školu nějak ohrozit. Je možné stále otevírat dvě paralelky tak jako donedávna. Jistě také může dojít při nástupu do prvních tříd ke změně počtu dětí díky odkladům. Nemáme zde však neřešitelný problém, protože otevření třetí paralelky jednou za cca 5 let je akceptovatelné a prostory pro ni se najdou.

15.6.2012 22:12:36 | přečteno 278x | ernest | Celý článek
 

Velký úspěch tanečního oddělení Základní umělecké školy v Mníšku pod Brdy

Krásné třetí místo získala učitelka tance ze ZUŠ Řevnice z pobočky v Mníšku pod Brdy Jarmila Matoušková na festivalu choreografů žákovských kategorií. Její choreografie „Datel“, kterou tančilo pět malých tanečníků, soutěžila spolu s dalšími jedenácti díly na akci „Taneční učitelé roku 2012“, kterou pořádala Konzervatoř Taneční centrum Praha.

16.6.2012 9:32:08 | přečteno 254x | ernest | Celý článek
 
< předchozí 1 [...] 4 [...] 20 [...] 25 další >
 
load