Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Školství

Graffiti dílna pro žáky ZUŠ a ZŠ Řevnice

17.6.2012 21:14:08 | přečteno 415x | ernest | Celý článek
 

Diskuze ke kapacitě školy

Se zájmem jsem si přečetla úvahy nového člena školské rady za zřizovatele pana Sudka na téma kapacity školy. Z výročních zpráv školy na webových stránkách jsem se dozvěděla následující. V roce 2009/2010 byla kapacita školy 315 žáků, 2009/2010 kapacita navýšena na 340, pro rok  2010/2011  kapacita navýšena na 380. Od roku 2012/2013 bude platné nové navýšení a to na 430 žáků, tak jak to schválila na svém jednání rada města dne 29. 8. 2011. Kapacita je navyšována na návrh ředitele, který překládá k posouzení a schválení městu. Žádost na kraj a posléze na MŠMT je podávána zřizovatelem s doložením toho, že na požadovanou kapacitu má dostatečné prostory a hygienické zázemí. Tedy škola má kapacitu a možnosti přijímat žáky i z okolních obcí, protože zázemí pro počet 430 dětí garantovalo město. Pokud by se „přespolňáci“ loni a letos nepřijímali, i když škola není naplněná po strop, bylo by to v rozporu se školským zákonem a Listinou lidských práv, které deklarují rovný přístup ke vzdělávání. Navíc zvolit si školu je právo zákonného zástupce žáka.  Rodiče pro zápis dítěte do ZŠ musí splnit podmínku zřizovatele o dodání písemného závazku jejich obce o hrazení nákladů na žáka. V článku je napsáno, že až do školního roku 2011/2012 byli žáci přijímáni bez zajištění tohoto příspěvku. Trochu to zní, jako že to byla věc požadavku zřizovatele. Tato povinnost je ale dána zákonem již dlouho, obce náklady platí a jsou i vymahatelné. Pouze od loňska je závazek požadován písemně při zápisu.

8.7.2012 12:24:06 | přečteno 288x | ernest | Celý článek
 

Úspěch žáků ZŠ Řevnice v plošném testování

14.7.2012 21:21:52 | přečteno 281x | ernest | Celý článek
 

Kompetence školské rady

Coby zastupitel města se znepokojením již více než rok sleduji situaci v základní škole. Ať už šlo o poněkud podivný závěr školního roku 2010/2011, ještě podivnější začátek toho následujícího (včetně petice a kontroverzního jednání vedení města s vedením školy) až po vyvrcholení situace, spočívající v politických i nepolitických krocích vedení města (tj. např. v mém odvolání z funkce člena školské rady).

15.7.2012 22:13:33 | přečteno 293x | ernest | Celý článek
 

Kurz rétoriky

ZUŠ Řevnice plánuje od září 2012 otevření kurzu rétoriky pro dospělé. Výuka bude probíhat pod vedením herečky Lucie Roznětínské. Zájemci se mohou předběžně hlásit na e-mail školy. Více se dozvíte na www.zus-revnice.cz nebo níže.

15.7.2012 22:30:30 | přečteno 233x | ernest | Celý článek
 

Jak dále s péčí o základní školu v Řevnicích

Od září, a vlastně po celý školní rok, jsme mohli sledovat snahu vedení města o zlepšení fungování základní školy. Použilo skoro všechny prostředky, jak ulehčit paní Rajchlové její úlohu ředitelky, bez toho, aby byli jakkoliv osobně zainteresováni. A to i na základě návrhů několika zodpovědných rodičů, kteří mají také základní přehled, jaké jsou kompetence pedagogického pracovníka, jaké má povinnosti mimo té přímé vyučovací, o jejich plnění, průběhu a výstupech vzdělávání apod. Jejich ochota se zabývat těmito záležitostmi si zaslouží ocenění zvlášť proto, že v tomto směru nejsou odborníky, nemají VŠ vzdělání pedagogického směru, neabsolvovali speciální dvouleté studium pro vedoucí pracovníky, jak je to požadováno pro výkon funkce ředitele školy. Nakonec všichni jsme do školy nějakou dobu chodili a máme tam svoje děti, že?  Těchto „odborných“ znalostí nyní využívá především teď již člen školské rady pan ing. Sudek a paní radní MUDr. Dercová.

16.7.2012 13:37:24 | přečteno 286x | ernest | Celý článek
 

Škola je tu přece pro děti

Vážení, ráda bych se krátce zapojila do diskuse, která probíhá kolem zdejší školy. Bydlím v Černošicích, ale dění kolem řevnické školy mi je dobře známo, neboť od roku 2008 pracuji ve škole jako hospodářka - a nestačím se divit. Během let, kdy byl starostou pan Cvanciger, měla škola podporu, zástupci města si byli vědomi těžké práce učitelů a vždy jim a paní ředitelce za práci pro děti poděkovali, spolupracovali na rozvoji školy a podporovali dobré klima. Poslední dobou mám  pocit, že škola tady vlastně není pro děti, ale je něčím, proti čemu musí město (její zřizovatel) intenzivně bojovat, popř. ji zlikvidovat.

17.7.2012 17:34:14 | přečteno 271x | ernest | Celý článek
 

Kam se ztratily děti?

Základním úkolem školy je vzdělávat, v případě řevnické základní školy je ve hře cca 418 dětí. Stabilní a funkční učitelský sbor je nutným předpokladem. Z toho důvodu snaha o stabilizaci pedagogického sboru ze strany obce pomocí nabídky bydlení je chvályhodná. Je však stabilizací vyhazov z bytu pro výchovnou poradkyni a členku vedení školy v polovině prázdnin, když současně už jeden byt v tolik zmiňovaném domě č. 27 v Řevnicích je prázdný, další obývá zaměstnankyně Městského úřadu, jiný na základě výjimky ( výjimku schválila RM dne 15.6.2012, jak lze vyčíst ze zápisu RM, tedy  není pravda, že výjimky nebyly uděleny) ředitelka třebaňské málotřídky? V současné době je sbor učitelů v ZŠ kompletní a nikdo z učitelů o bydlení v obecním nežádá. Kde je tedy logika věci?

17.7.2012 17:20:41 | přečteno 265x | ernest | Celý článek
 

Proč?!?

Dlouho jsem přemýšlela, jestli se podělit o dojem z posledního dne školního roku. Obzvláště pro mne to byl den opravdu významný, neboť byl současně i posledním dnem mé práce jako učitelky. Následující den jsem se stala tzv. „emeritní“ učitelkou neboli důchodkyní. Ale ani za téměř dva měsíce prázdnin pachuť nezmizela, proto jsem se rozhodla přispět do řevnického časopisu.

15.8.2012 22:36:26 | přečteno 262x | ernest | Celý článek
 
< předchozí 1 [...] 5 [...] 20 [...] 25 další >
 
load