Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Školství

Z dopisů

17.9.2012 22:31:51 | přečteno 186x | ernest | Celý článek
 

Za pět minut dvanáct

Letos 3. září v osm hodin ráno otevřela naše škola dveře všem školákům, ačkoliv to  ještě v pátek 31. srpna nevypadlo, že by bylo něco takového možné dokázat bez kouzel. Letošní prázdniny byly, jako všech pět v minulosti, ve znamení práce a náročných úprav. Ale oproti ostatním akcím, z nichž lze jmenovat budování zázemí pro družinu, rekonstrukci toalet v budově 2. stupně nebo budování nové PC učebny během loňských prázdnin, je třeba zdůraznit, že letošní přebudování topení v budově 1. stupně, výměna stoupaček a montáž odsávání v jídelně dalo všem notně zabrat zejména kvůli celkové náročnosti a časovým skluzům, k nimž pochopitelně ze strany dodavatelů došlo. Navíc jsme neměli k dispozici žádný pokyn či harmonogram, takže šlo neustále o improvizaci. Ráda bych tady poděkovala panu školníkovi a celému jeho týmu pracovnic, které se starají o úklid školy. Ve škole se pracovalo do noci i o víkendech, aby bylo možné školní rok odstartovat. Měli jsme zoufale málo času stejně jako kuchařky v jídelně, kterým zbyl též pouhý víkend na kompletní vyčištění kuchyně před zahájením. Není samozřejmostí, že lidé chodí do práce o víkendu. V naší škole ale pracují lidé, kterým na dobře odvedené práci záleží a rádi pro naše děti udělají i nemožné.

18.9.2012 21:49:53 | přečteno 172x | ernest | Celý článek
 

„Reakce“ na Dopis rodičů

18.9.2012 21:51:59 | přečteno 143x | ernest | Celý článek
 

Řevnická škola z pohledu sousedů

18.9.2012 21:54:40 | přečteno 154x | ernest | Celý článek
 

ZŠ Řevnice – z jiného soudku

Jmenuji se Jitka Machová, bydlím v Plzni a od roku 2009 jsem v řevnické škole zaměstnána jako učitelka na 1. stupni. Momentálně jsem na rodičovské dovolené.  Pravděpodobně si pomyslíte, proč pracuji právě v Řevnicích? Vždyť Plzeň je velké město se spoustou základních škol… Ano, máte pravdu. Ale v době, kdy jsem měnila pracovní místo, byla ZŠ Řevnice nejbližší školou, kde hledali učitelku pro 1. stupeň.  Každopádně Řevnice mi za to překonávání vzdálenosti rozhodně stály a těším se a doufám, že stát budou i za několik let, až se do práce po své „dovolené“ budu vracet. Protože se mi škola v Řevnicích i práce v ní po všech stránkách skutečně líbila, rozhodla jsem se napsat tento článek.

19.9.2012 0:12:09 | přečteno 172x | ernest | Celý článek
 

Spadaný listí

4.11.2012 12:02:24 | přečteno 133x | ernest | Celý článek
 

Zápis do ZŠ Řevnice

18.11.2012 16:44:05 | přečteno 134x | ernest | Celý článek
 

Vánoce v ZUŠce

8.12.2012 23:11:23 | přečteno 150x | ernest | Celý článek
 

Vánoční akademie ZŠ Řevnice

8.12.2012 23:15:25 | přečteno 163x | ernest | Celý článek
 

Hodnocení ZŠ Řevnice

ZŠ Řevnice provádí pravidelně vlastní sebehodnocení své práce. Hodnocení provádějí žáci v rámci výuky, dotazníky vyplňují členové pedagogického sboru a do systému autoevaluace jsou zapojeni také rodiče. Ti mohli vyplnit dotazníky při třídních schůzkách 14. listopadu 2012. Celkově lze považovat výpovědní hodnotu dotazníku za vysokou, protože odpověděly tři čtvrtiny rodičů žáků školy.  Ukázalo se, že se škola opět zlepšila a je vnímána rodičovskou veřejností pozitivně. V hodnocení výsledků ředitelka školy Mgr. Štěpánka Rajchlová uvedla: „Z odpovědí vyplynulo, že většina rodičů vnímá požadavky na děti jako adekvátní, nicméně několik rodičů projevilo i zájem, aby bylo jeho dítě zatěžováno více. Pouze šest rodičů odpovědělo v tom smyslu, že je jejich dítě přetěžováno. Vyučující se zaměří na individuální potřeby žáků tak, aby děti, které potřebují větší množství práce, ji dostaly, stejně jako budou nadále pracovat na optimalizaci zátěže dětí, které se mohou cítit přetěžovány. Osvědčenou metodou jsou různě náročné pracovní listy s identickou tématikou. Všechny děti plní úkoly zaměřené na právě probíranou látku, některé mají úkoly náročnější, případně jich mají více, jiné mají úkoly méně náročné – adekvátní svým možnostem.  Vše by mělo směřovat k pocitu úspěšnosti každého žáka.“

16.12.2012 21:09:42 | přečteno 241x | ernest | Celý článek
 
< předchozí 1 [...] 7 [...] 20 [...] 25 další >
 
load