Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nezařazené

Myslivecké hospodaření v honitbě města Řevnic a Letů v roce 2012

Myslivecké sdružení Řevnice hospodaří v pronajaté honitbě Řevnic a Letů a svou činností se zaměřuje především na práci pro městské lesy, ochranu zvěře a její chov a na práci s mládeží. V roce 2012 provedlo MS Řevnice jako již tradičně úklid odpadků v oblasti hlavní komunikace na Mníšek, kde jsou při průchodu komunikace lesem zanechávány nejrůznější odpadky a nepotřebný materiál. Na lesních komunikacích bylo prováděno pravidelné čištění odvodňovacích trativodů a kanálů. V oblasti ochrany lesa spolupracuje MS Řevnice se správou městských lesů a to nejen střežením lokalit s mladými stromky, ale i kontrolou nezákonné těžby. V této oblasti bylo  přistoupeno ke spolupráci při budování nových závor a způsobů jejich uzamykání. V ochraně mladých porostů došlo ke změně v použití oplocenek, a to  z původních drátěných, které v minulosti způsobovaly poranění zvěře,  na klasické dílcové hradby. Tyto dílce MS v loňském roce vyrobilo a se správou lesa provedlo oplocení. V oblasti práce s mládeží se MS Řevnice zaměřuje jednak na dílčí přednášky ve škole, dále pořádá tématické výlety do blízkého okolí a v rámci června-měsíce myslivosti pořádá pro školy v Řevnicích a Zadní Třebani tzv. dětský den spojený s prezentací mysliveckých aktivit a s poznávací soutěží.

15.1.2013 18:14:59 | přečteno 142x | ernest | Celý článek
 

Reakce na reakci

15.1.2013 10:27:52 | přečteno 108x | ernest | Celý článek
 

Slovo starosty

2.1.2013 3:10:29 | přečteno 92x | ernest | Celý článek
 

Aktuality na webu

24.12.2012 14:12:45 | přečteno 93x | ernest | Celý článek
 

Zastupitelstvo podpořilo digitalizaci kina

24.12.2012 10:18:56 | přečteno 81x | ernest | Celý článek
 

My třídíme nejlépe!

24.12.2012 10:07:25 | přečteno 100x | ernest | Celý článek
 

Mateřská škola informuje

22.12.2012 17:47:14 | přečteno 89x | ernest | Celý článek
 

Ekos informuje - sběr nebezpečného odpadu v roce 2013

22.12.2012 14:06:28 | přečteno 86x | ernest | Celý článek
 

Čp. 2 pro 2Q

22.12.2012 11:08:42 | přečteno 136x | ernest | Celý článek
 

Do Řevnic přivezly osm zlatých medailí

Mezi řevnickou veřejností není zas až tak příliš známo, že vedle tenisu a národní házené se v Lidovém domě odehrávají další zajímavé aktivity. Jednou z nich je oddíl Rope skippingu – česky skákání přes švihadla, který vede Olga Kepková. Protože v uplynulém období zažila činnost tohoto oddílu nebývalý rozvoj a děti zaznamenaly velké úspěchy, položili jsme paní Kepkové několik otázek.

16.12.2012 17:27:38 | přečteno 107x | ernest | Celý článek
 
< předchozí 1 [...] 20 [...] 26 [...] 40 [...] 45 další >
 
load