Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nezařazené

My třídíme nejlépe

 Město Řevnice se umístilo na prvním místě středočeské krajské soutěže „My třídíme nejlépe“ v kategorii obcí 2 – 10 000 obyvatel. Diplom organizátoři soutěže předají slavnostně zástupcům města 20. 12. v malostranském hotelu Aria. Obdrželo celkem 726 bodů. Město se umístilo na předních místech v těchto ukazatelích:

10.12.2011 12:58:51 | přečteno 145x | ernest | Celý článek
 

Benefice pro řevnické kino

2. prosince se konalo benefiční představení ve prospěch řevnického kina. Přestože je zdejší  kino nejnavštěvovanější kulturní institucí, která si navíc musí vystačit bez finanční podpory města (což je i vzhledem k službě, již městu poskytuje, nezvyklé), hrozí mu do několika měsíců zánik. Jelikož všechny filmy již budou pouze na speciálním digitálním nosiči, vyžadujícím nákladnou modernizaci kina, znamenalo by to ukončení provozu kina (prostor by pak nebylo nejspíše možné udržet ani pro oblíbená divadelní představení).

10.12.2011 12:54:52 | přečteno 163x | ernest | Celý článek
 

Chorus Angelus je znovu připraven rozdávat radost

Pěvecký sbor Chorus Angelus připravuje pro své stávající i nové fanoušky sérii vystoupení v předvánočním adventním čase. Mladí umělci například vystoupí na vánočních tržištích, farnostech, černošickém Klub kině i na zámku v Dobřichovicích.

30.11.2011 20:37:22 | přečteno 160x | ernest | Celý článek
 

Pomůžete zachránit řevnické kino?

28.11.2011 8:26:34 | přečteno 229x | ernest | Celý článek
 

OHLÉDNUTÍ ZA 36. ROČNÍKEM LESNÍHO SLALOMU

Před 36 lety byl v Řevnicích založen lyžařský oddíl TJ Slavoj Řevnice. Oba zakladatelé, Petr Holý a Josef Beneš, přišli tehdy s nápadem uspořádat v rámci podzimní předsezónní přípravy Lesní slalom. V lese u řevnické vodárny vytyčili v lesním porostu slalomovou trať, ve které závodníci běhali bez lyží dvoukolový závod. Lesní slalom získal záhy velkou popularitu, a i když v 80. letech minulého století většina závodníků včetně hlavního organizátora Petra Holého odešla do jiných oddílů v rámci kraje, tradice Lesního slalomu nebyla nikdy přerušena. 

22.11.2011 22:10:09 | přečteno 157x | ernest | Celý článek
 

Z Lidového domu se stává sportcentrum

Stavební rekonstrukcí prochází v těchto dnech interiér řevnického „Liďáku“, který se má postupně stát sportovním centrem. Do modernější podoby bude přebudována restaurace, vznikne zcela nová recepce a klubovna pro hráče i hosty. Dosavadní prostředí by se mělo změnit i tím, že celý areál bude nekuřácký a gastronomie orientovaná na zdravou stravu. Tato fáze proměny by měla proběhnout do konce letošního roku a počítá se v ní s tím, že „Liďák“ bude nadále sloužit kulturním i jiným spolkům z Řevnic a okolí.

22.11.2011 21:43:01 | přečteno 174x | ernest | Celý článek
 

Odpad ukládejte do popelnic nebo do sběrného dvora

Vážení spoluobčané! Svoz komunálního odpadu představuje jednu z nejpodstatnějších položek v městském rozpočtu. A náklady na něj stále rostou. Přitom nám chybějí peníze na spoustu důležitých výdajů a investic: ať už jde o modernizaci a rozšíření školských zařízení, úpravu povrchů chodníků a silnic, zvelebení prostoru před nádražím či podporu různých kulturních a spolkových akcí… Vyšší náklady na svoz odpadů způsobuje vedle černých skládek také to, že se u nádob na komunální odpad (popelnic) objevují pytle a další předměty, které svozová firma městu účtuje jako další popelnice. Platná vyhláška o odpadech přitom výslovně zakazuje „ukládat komunální odpad mimo sběrné nádoby a znečišťovat okolí sběrných nádob“. Navíc, pytle často obsahují biologický odpad (spadané listí, trávu), který do popelnic na komunální odpad vůbec nepatří. Proto jsme se v souladu s platnou vyhláškou rozhodli nadále netolerovat vyvážení odpadu z domácností v jiných než k tomu určených pevných nádobách (popelnicích). Svozová firma bude napříště odpad v pytlích nebo volně ložený ignorovat.*     

18.11.2011 18:00:41 | přečteno 186x | ernest | Celý článek
 

Slovo starosty

Vážení spoluobčané, ani jsme se nenadáli a je tu konec roku. Při této příležitosti bych Vám chtěl popřát příjemné prožití vánočních svátků a vše dobré v novém roce. Opět bych vás v několika bodech rád seznámil s tím, co jsme na Městském úřadě v poslední době řešili a jaké změny se na městě udály.  

17.11.2011 14:42:07 | přečteno 203x | ernest | Celý článek
 

Z dopisů - k problematice Ekosu

Dovolte mi, také se vyjádřit k problematice EKOS. Nechci a nebudu se vyjadřovat ke kompetentnosti, koncepci ani k již popsaným návrhům řešení, ale k tomu co mě a asi nejen mě trápí a to je voda. Je pravda, že s budováním kanalizace jsou související problémy s dodávkou pitné vody ať již je to havárie, nebo přeložka. Je také pravda, že když už tento problém vznikne měl by se řešit tak, aby byl dopad na obyvatele co možná minimální. Rozdělil bych to na dvě roviny.

17.11.2011 12:47:05 | přečteno 237x | ernest | Celý článek
 

Když se řekne EKOS (4)

Jak jsem v minulém čísle slíbil, rád bych vás seznámil se situací, která se v současné době dotýká zejména obyvatel v oblasti Selce. V loňském roce naše společnost převzala provozování vodovodu a kanalizace v Řevnicích. V té době začala výstavba kanalizace v oblasti Selce. Investorem je město Řevnice a realizaci stavby provádí firma Řehoř. Od té doby začaly nemalé problémy související s výstavbou kanalizační sítě.

17.11.2011 10:53:27 | přečteno 225x | ernest | Celý článek
 
< předchozí 1 [...] 20 [...] 39 40 [...] 45 další >
 
load