Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Z jednání Rady města

Rozpočtové opatření Rada města schválila 18. 2. 2011 Rozpočtové opatření č.1/2011 ve výši 52,513.000,- Kč na straně příjmů a ve výši 52,513.000,- Kč na straně výdajů a doporučila Zastupitelstvu města ke schválení.   Elektronický Ruch Rada města schválila 18. 2. 2011 vytvoření elektronické verze Ruchu. Ta by měla existovat současně vedle tištěného periodika. Na adrese http://ruch.revnice.cz budou zveřejňovány mj. aktuální informace a texty, které není možné z hlediska jejich délky v tištěném Ruchu uveřejnit.   Za vodou Rada města 21. 2. 2011 nesouhlasila s podpisem smlouvy o uvedení komunikace do původního stavu a udělání nového povrchu na této komunikaci a uložila starostovi jednat o uzavření Dohody mezi zavážející firmou a obcí Lety. RM pověřuje starostu jednáním s obcí Lety o způsobu zajištění financí. V případě, že nebude uzavřena Dohoda, bude město Řevnice pískovnu zavážet přes lávku přes řeku Berounku.   Šachová figura Rada města schválila 21.2.2011 umístění šachové figury do prostoru u dětského hřiště pod hřištěm národní házené na pozemek parc.č. 1051/2 v obci a k.ú. Řevnice.   Čistička Rada města souhlasila 21. 2. 2011 s návrhem na zvýšení ceny řevnické ČOV na 59,- Kč bez DPH, tedy 64,90 Kč včetně 10% DPH za 1m3 odpadních vod a zároveň oproti předloženému daňovému dokladu od smluvních dopravců pánů Buchala, Hlavatého a Lisého, kompenzaci občanům města Řevnic ve výši 20,- Kč za 1m3 odpadních vod na pokladně městského úřadu s tím, že přesný termín pro zvýšení ceny bude následně stanoven.   Rozšíření zdravotní a sociální komise Rada města 21. 2. 2011 jmenovala do funkce členky Zdravotní a sociální komise Janu Kolářovou.   Dary pro školu Rada města 21. 2. 2011 schválila přijetí peněžitého daru v hodnotě 20.000,- Kč na celkové zlepšení vybavenosti ZŠ Řevnice od J.T. a přijetí nepeněžitého daru – notebooku značky DELL v hodnotě 4.000,- Kč, který by měl sloužit ke zlepšení pracovních podmínek pro ZŠ Řevnice.   V Luhu Rada města 21. 2. 2011 pověřila tajemnici projednat s majiteli pozemků v lokalitě V Luhu záměr regulačního plánu ve smyslu členění pozemků a vytyčení trasy budoucích komunikací.   EKOS Rada města 1. 3. 2011 mj. uložila ing. Zdráhalovi zajistit odpovídající údržbu po terénních těžebních pracích v lese a ošetřit při uzavírání smluv uvedení pozemku do původního stavu po provedených pracích, vypracovat a předložit materiál týkající se zpracování a distribuce dřeva včetně využití štípačky a dále přepracovat Plán na rok 2011 po jednotlivých střediscích včetně mzdových nákladů. Rada města dále vzala na vědomí informaci o hospodaření společnosti Ekos s tím, že se k problematice vrátí na některém z příštích jednání.

(zkrácená verze textu byla zveřejněna v Ruchu 4/2011)

Vytvořeno 15.3.2011 10:37:11 | přečteno 1115x | ernest
 
load