Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Odpad pro řevnické občany zdarma

Občané Řevnic mohou odevzdávat veškerý odpad – kromě nebezpečného – ZDARMA do sběrného dvora v prostoru bývalé skládky Na Bořích. To je novinka, se kterou přichází od 1. března vedení města a společnost Ekos. Sběr nebezpečného odpadu je organizován dvakrát ročně – informace najdete na webových stránkách města www.revnice.cz.

Občané tedy mohou ve sběrném dvoře po předložení občanského průkazu s vyznačeným trvalým pobytem v Řevnicích zdarma odevzdávat komunální odpad, objemný odpad, směsný stavební a demoliční odpad, sklo, plasty a pneumatiky… Sběrný dvůr je otevřen denně kromě středy a soboty:

Pondělí, úterý 8.00 -- 11.00 Čtvrtek, pátek 13.00 -- 15.00 Neděle 9.00 - 12.00

Vyzýváme řevnické občany, aby tuto možnost využívali v maximální míře. Nebo samozřejmě odevzdávali tříděný odpad do označených kontejnerů ve sběrných hnízdech. A do popelnic vyhazovali jen to, co tam patří. Město totiž v roce 2010 zaplatilo za svoz odpadů 3 842 527,50 Kč. V Řevnicích má trvalý pobyt 3 085 obyvatel a registrováno je 249rekreačních chat.Náklady na svoz odpadů tudíž činí 932,54 Kč na obyvatele. Vzhledem k tomu, že město vybírá poplatek 500 Kč na osobu a rok, ročně na každého z nás doplácí 432,54 Kč. Již z těchto jednoduchých počtů vyplývá, že tento stav není dlouhodobě udržitelný. Mnohé jistě napadnou různé recepty na to, jak doplnit chybějících 432,54 Kč na obyvatele a rok. Jedním z nich je samozřejmě zvýšení poplatku. Existuje ale také elegantní řešení: podaří-li se snížit náklady na svoz komunálního odpadu o jednu třetinu, získá město za tříděný odpad milion korun navíc. A náklady na obyvatele nepřesáhnou oněch 500 Kč – přesný výpočet vychází na 468 Kč na obyvatele a rok. Náklady se dají snížit například tím, že občané budou třídit odpad, vozit jej do sběrného dvora či vytříděný ukládat do speciálních kontejnerů, že v popelnicích tedy bude méně odpadu a když, tak jen ten, který tam skutečně patří, že nebude u každé druhé popelnice několik pytlů dalšího harampádí, že se ke kontejnerům či na černé skládky nebude vyhazovat nábytek či stavební odpad apod. Za tříděný odpad totiž město peníze naopak získává zpět: vloni to bylo 733 432 Kč a mohlo by to být mnohem více. Je to na každém z nás: buď budeme odpad více třídit a vozit do sběrného dvora, nebo budeme muset platit více.

Petr Zavadil, radní Ing. Václav Zdráhal, jednatel společnosti Ekos

(zveřejněno v Ruchu 4/2011)

 
Vytvořeno 15.3.2011 10:51:23 | přečteno 364x | ernest
 
load