Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

ÚTĚK PSA = PŘESTUPEK = POKUTA do 30.000,- Kč + 1.000,- Kč náklady řízení

Vzhledem k tomu, že se množí útěky psů, které město musí řešit a zároveň se množí neplatiči, kteří za své utečené „mazlíčky“ neplatí poplatky ani je nenahlásí do databáze úřadu, bude Město Řevnice nyní řešit všechny tyto nešvary přes přestupkovou komisi, neboť: volně pobíhající pes= přestupek, nezaplacený poplatek= přestupek apod. s pokutou do 30.000,- Kč.

Přestupkový zákon č.200/1990 Sb. v § 46 říká, že:
  • přestupkem je porušení povinností, které jsou stanoveny mimo jiné zvláštními právními předpisy obcí. Město Řevnice má OZV č.4/2008 – poplatky a nařízení č.2/2009 – o veřejném pořádku.
OZV č.4/2008 – Poplatky - občan má oznamovací povinnost oznámit správci poplatku držbu psa. Nařízení města č.2/2009 – o veřejném pořádku ….  - je zakázáno volné pobíhání psů, povinností odstraňovat znečištění na veřejném prostranství způsobené psem, pes má mít náhubek v území města, být na vodítku a majitel je povinen přihlásit psa do evidence na MÚ dle vyhl. č.4/2008. Platba za poplatky za psa do: 31. 5. 2011
POPLATEK ZE PSŮ  Poplatník: Fyzická a právnická osoba, která je držitelem psa a která má na území města Řevnice trvalý pobyt nebo sídlo. Poplatník je povinen oznámit do 30 dnů po dovršení 3 měsíců stáří psa MěÚ Řevnice držbu psa.
Poplatek za 1 psa (prvního)                             200,- Kč              na celý rok         splatnost do 31.5.2011  za druhého a každého dalšího psa                 300,- Kč              na celý rok         splatnost do 31.5.2011 Poplatek ze psa sleva – důchodci: za 1 psa (prvního)                                              100,- Kč               na celý rok        splatnost do 31.5.2011 za druhého a každého dalšího psa                 150,- Kč               na celý rok        splatnost do 31.5.2011
PLATBA:   V hotovosti na pokladně MěÚ Řevnice nebo bezhotovostně na účet číslo: 0388051399/0800 (do variabilního symbolu uveďte: vaše číslo popisné + 1341)

(zveřejněno v Ruchu č. 5/2011)

Vytvořeno 6.4.2011 13:04:27 | přečteno 1447x | ernest
 
load