Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Školní zahrada je pro naše děti

Dne 9. 4. 2011 se konala již třetí brigáda rodičů na zahradě 1. stupně ZŠ Řevnice. Dvě se konaly na podzim loňského roku. Trochu jsme měli obavy z účasti, protože týž den se konala akce Lesík Porta, ale rodiče se dostavili v hojném počtu a dali tím najevo, že jim není lhostejné, v jakém prostředí tráví jejich děti svůj čas. Bylo třeba uklidit zahradu po zimě, dočistit zbylé přerostlé keře u horních vrat a očistit obrubníky okolo chodníku od letitého nánosu hlíny. Veškeré práce se podařilo zvládnout a celkem bylo během tří brigád naloženo 10 kontejnérů odpadu

Velké poděkování patří všem rodičům, kteří přišli na brigádu, jmenovitě panu Váňovi, Havlovi, Čierníkovi, Kostlánovi, Kubánkovi, Novákovi, Vinterovi, Koštialíkovi, Zavadilovi, paní Snopkové, Drechslerové, Pecharové, Chvátalové, Nebřenské, Hanzlíkové, Veselé, Plecité, Čepelákové, Smetanové, Sudkové, Polákové, Svitákové, manželům Štychovým, Chocovým, Antlovým, Císařovým a také členům učitelského sboru - paní Bartlové, Lacinové, Samkové, Sklenářové, Maříkové, Nešťákové a panu školníkovi. Děkujeme i dalším nejmenovaným, kteří byli vypsáni na webu školy při předchozích akcích.

Mgr. Jana Sejková, učitelka ZŠ Řevnice

(zveřejněno v Ruchu č. 5/2011)

Vytvořeno 11.4.2011 22:08:04 | přečteno 595x | ernest
 
load