Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Den vítězství s hořkou příchutí

Vážená redakce Ruchu, vážení čtenáři, cítím povinnost reagovat na obsah placeného inzerátu zveřejněného v minulém čísle Ruchu pod titulem "S vírou v boha za krále a vlast".

Pominu-li celkovou jednostrannost tohoto propagandistického článku a provokativní načasování jeho zveřejnění, tak musím napsat alespoň několik málo vět ke lžím v něm obsaženým. Tou nejhanebnější je zařazení četnické organizace a jejího velitele mezi hrdiny protifašistického odboje. Veškeré dostupné historické prameny a díla významných pamětníků ( viz  Winston S.Churchill,Druhá světová válka, V.díl ) odsouvají četnickou organizaci Draži Maihajloviće právě tam, kam patří, tudíž na opačný konec sloupce civilizačních hodnot, na místo vyhrazené pro kolaboranty a zrádce. A co zařazení četnického hnutí k hrdinům protikomunistického odboje?  Ono to má skoro pikantní nádech, když zjistíme, že až po teheránské konferenci v reakci na nátlak západních spojenců byl Stalin donucen vyslat sovětskou vojenskou misi i k jugoslávským partyzánům vedeným komunisty. Navíc v době, když Churchill odvolal vojenské přidělence dříve působící u „kolaborací se silami osy beznadějně zkompromitovaných četniků“, Sověti vyslání své mise k partyzánům podmiňovali dalším udržováním kontaktů s Dražou Mihajlovićem!  Asi těžko bychom jinde hledali postoje více odmítavé ke komunismu a více snahy o restauraci jugoslávské monarchie po ukončení války, než měl Churchill a zarytějšího komunistu, než byl Stalin. Západní spojenci pochopili, že jedinou antifašistickou sílou v Jugoslávii byla partyzánská armáda maršála Tita, byť vedena komunisty. Její idea budoucího svazku rovnoprávných národů jako jediná dokázala zmobilizovat všelidové povstání a jen jí patří čest a dík za vítězství nad fašismem v Jugoslávii. Takže Draža Mihajlovič jako antikomunista? Ano, zde ovšem antikomunista se záporným znaménkem.  Veškerá čistě nacionální (a řekněme to na rovinu: nacionalistická) hnutí na daném prostoru, ke kterým patří i velkosrbští četníci Draži Mihajloviće, dříve či později poklesla při prosazování svých parciálních úzce nacionálních zájmů na cestu kolaborace a zločinu. Tyto zájmy prosazovala a vlastně i mohla prosadit výhradně na úkor jiných národů. K tomu potřebovala ochranná křídla ideového spřízněnce, která poskytly síly fašistické osy. Kolaborantů se bohužel najde vždy a všude dostatek. Svojí horlivostí pak zpravidla předčí i své ochránce. A platí to i od Tater k Adrii. V květnovém čísle Ruchu nebyla kromě onoho nehorázného inzerátu ani zmínka o památce vítězství nad fašismem. Dovolte mi proto, abych aspoň na tomto místě uctil památku všech obětí fašismu.

Ing. Jaroslav Griner

(Zveřejněno v Ruchu 6/2011)

Placený inzerát byl součástí tištěného Ruchu č. 5/2011 - viz http://ruch.revnice.cz/soubory/2011/ruch_2011_5.pdf

Vytvořeno 13.5.2011 10:43:33 | přečteno 227x | ernest
 
load