Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Ohlédnutí za školním rokem

Školní rok je opět za námi. Děti měly pestrý program, z posledních akcí můžeme uvést červnový projektový den PÍSMA a prezentaci celoročního projektu ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Na ZŠ Řevnice proběhl pilotní projekt v prvních třídách, děti se v tomto školním roce učily psát písmem Comenia Script, jehož autorka, Radana Lencová, navštívila naši školu právě při projektovém dnu – představila sebe a své písmo našim žákům.

V letošním roce byli žáci opět úspěšní – máme medaile za fotbal, basketbal, volejbal, florbal, recitační soutěž ad. Rovněž máme oceněné žáky v rámci testování SCIO ve Středočeském kraji. Úspěšní žáci školy převzali svá ocenění v rámci předávání výročních cen dne 27. června. Jinak se škola opět rozrostla, od září bude téměř naplněna již navýšená kapacita školy 380 žáků. Do prvních tříd přijde 56 prvňáčků a budou otevřeny tři první třídy. S otevřením tří prvních tříd souvisí vybudování nové PC učebny v budově 2. stupně. Celá akce proběhne přes prázdniny, škola bude také vybavena sedmi interaktivními tabulemi, takže od září se mohou děti i vyučující těšit na moderní metody práce. Finanční pokrytí takto nákladné akce je zajištěno z EU fondů v rámci projektu EU peníze školám – řevnická škola načerpala dotaci 1 800 000,- Kč. Během roku se intenzivně pracovalo i na údržbě školních pozemků. Na tomto místě si zaslouží poděkování pan školník a rovněž rodiče a vyučující, kteří přišli na brigády. Po květnové bouřce, která rozlomila stoletou lípu na zahradě 2. stupně, se musíme s tímto stromem rozloučit – zahrada tak přichází o další krásnou dominantu. Proto vedení školy organizuje akci „Zasaď si svůj strom“. Záměrem projektu je výsadba 19 stromů na pozemcích školy – každá třída si na Den stromu, dne 20. října 2011, zasadí svůj strom a bude o něj pečovat. Zahrady byly poměrně dlouho bez intenzivní údržby a hlavně bez výsadby, takže se v současné době spíš kácely napadené či nebezpečné kusy. Obracíme se tedy na veřejnost – kdo by se chtěl nějak zasloužit např. nákupem stromu nebo finančním přispěním na ozelenění školních zahrad, bude vítán. Předem děkujeme. Po náročné práci přejeme všem zaměstnancům školy a všem našim žákům krásné prázdniny a těšíme se na shledání opět 1. září v naší škole.

ŠR

(zveřejněno v Ruchu 7-8/2011)

Vytvořeno 12.6.2011 20:43:42 | přečteno 555x | ernest
 
load