Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Když se řekne EKOS (3)

I když nejsem zainteresovaný řevnický občan k vyjádření se k problematice EKOS Řevnice, dovoluji si na základě svých zkušeností a znalostí vyjádřit se k příspěvkům zainteresovaných, které byly uveřejněny v RUCHu č. 10.

Za řešení, které může reálně pomoci společnosti EKOS Řevnice s.r.o. a tím i městu Řevnice, považuji pouze návrh popsaný v první variantě "velké organizace" zastupitelem Ing. Petrem Kozákem. Podmínkou úspěchu musí ale být skutečně kvalifikované a důsledné provedení uvedených opatření a následně stejně důsledná průběžná kontrola jejich plnění a přijímání opatření k nápravě nedostatků. Za, mírně řečeno, škodlivé pro město považuji variantu převedení jednotlivých středisek zpět pod město. Škodlivost této varianty by nepochybně spočívala v převedení pozornosti pracovníků MěÚ na problematiku nyní řešenou EKOSem na úkor ostatních, pro město a jeho občany přinejmenším stejně důležitých úkolů. Pokud by někoho z pracovníků MěÚ více bavilo starat se o problematiku čistoty města, vody, atd., co zajišťuje EKOS, nebylo by od věci, aby se této práci s nasazením v EKOSu plně věnoval. Řešení problémů jako má EKOS formou získání "silného partnera" je sice velmi často omílané v mediích, ale zde je třeba podmínky "pomoci" velmi podrobně prověřit, protože síla potenciálního partnera může spočívat jednak ve skutečně kvalitním a odborném výkonu a serióznosti své činnosti, ale také v praktikách spoléhajících na naivnost (a hloupost) zájemce o spolupráci, kdy počáteční výhodnost se během krátké doby může změnit v past, která partnera "oškube". Z vyjádření jednatele EKOS lze jen usoudit, že se svou prací byl a je spokojen a že skutečné řešení problematiky EKOSu od něj nelze očekávat.

František Říha

občan Řevnic

Vytvořeno 13.10.2011 21:30:48 | přečteno 299x | ernest
 
load