Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Jaro ve škole

Zima je za námi a spolu s ní i tři lyžařské výcvikové kurzy ZŠ Řevnice. Na základě zájmu rodičů o sportovní rozvoj dětí pořádá škola lyžařské kurzy pro děti již od 1.třídy. Kurz není povinný, přesto se ho zúčastňuje velký počet dětí. Letos se velmi vydařil kurz prvních tříd v Zadní Telnici, na druháky a třeťáky bohužel nečekalo příliš vlídné prostředí v Rejdicích, a proto byl po této zkušenosti kurz pro druhý stupeň narychlo přesunut z Rejdic do Pasek nad Jizerou. Poznatky z letošních kurzů budou samozřejmě zohledněny při organizaci kurzů v příštím školním roce.

Na tomto místě bychom rádi poděkovali rodičům, kteří se zúčastňují kurzů jako instruktoři. Velice si vážíme jejich práce a trpělivosti, protože kurzy pro tak malé děti bychom bez jejich pomoci nemohli organizovat. Žáci naší školy nesportují jen na horách, kromě běžné výuky TV jezdí také pravidelně bruslit do Černošic a plavat do Berouna. V rámci celkové výchovy ke zdravému životnímu stylu je pro žáky připraven projekt Aktivní životní styl, neboli Být aktivní – být zdravý. Projekt proběhne před Velikonocemi a škola na něj získala finanční podporu od nadace Pangea, na kterou upozornil vedení školy pan Galbavý, za což mu moc děkujeme. Děti budou nejen sportovat, ale i besedovat s lékaři, sportovci, tvořit zdravé salátky a seznamovat se s možnostmi, jak lze trávit den bez počítače. V rámci zmíněného projektu proběhne i meziškolní sportovní turnaj, tentokrát s žáky ze ZŠ Nučice, kteří přijedou do Řevnic na návštěvu. Po Velikonocích čeká všechny žáky každoroční klasifikační finiš a také plošné testování5. a9. ročníků pod záštitou MŠMT a ČŠI. V současné době škola prošla testováním od Společnosti pro kvalitu školy a výsledky jsou velmi uspokojivé. Ve všech předmětech je výkon žáků 9. tříd srovnatelný s výkony žáků v republice, ovšem v angličtině a v přírodopise je na ještě vyšší úrovni. Bereme-li v úvahu, že v našich 9. ročnících již nejsou děti, které odešly na víceletá gymnázia po 5. či 7. třídě, je tento výsledek velmi pěkný. Uvidíme tedy, co za výsledky přinese další testování. Na závěr bychom rádi pozvali všechny příznivce školy na dny otevřených dveří od 18. do 20. dubna (během dopoledne) a na Den rodin, který budeme letos oslavovat 18. května odpoledne od 14 hodin.

ŠR 

 
Vytvořeno 13.3.2012 21:08:14 | přečteno 232x | ernest
 
load