Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Úroveň znalostí letošních absolventů ZŠ Řevnice

V lednu letošního roku proběhlo v rámci projektu Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj testování žáků 9. tříd. Děti absolvovaly testy z hlavních předmětů (český a anglický jazyk, matematika, chemie, fyzika, biologie). Tohoto testování se zúčastnily vybrané školy z celé ČR. Nyní známe již výsledky a můžeme říci, že žáci naší školy obstáli, jejich výsledky jsou přinejmenším srovnatelné s výsledky ostatních testovaných škol. V anglickém jazyce a v přírodopise naši deváťáci dosáhli dokonce mnohem lepších výsledků než školy v kraji či v celé republice. V angličtině prokázali dobré znalosti jak ve stavbě anglické věty, tak v mluvnici, slovní zásobě a porozumění textu. Výjimkou nebyli ani žáci, kteří v některých oblastech testování dosáhli 100% úspěšnosti. Je tedy na místě poděkovat angličtinářům za skvělé výsledky, zvláště panu učiteli Novákovi, který v 9. A učí angličtinu a v obou devátých ročnících učí i přírodopis a umí děti pro učení nadchnout. O tom, jak jsou děti dobře vybaveny angličtinou, jsme se mohli přesvědčit i v týdnu, kdy pan učitel Novák zajišťoval lyžařský kurz a ve třídách jej zastoupil Mr. Derek Forde, Ir, který mluví jen anglicky. S dětmi si při hodinách konverzace výborně rozuměl a vyučování s ním probíhalo bez nedorozumění a v pohodě. Společnost pro kvalitu školy, o.s.,  která testování po stránce obsahu zajišťuje, poslala škole jednak celkovou zprávu, jednak i zprávy pro jednotlivé žáky. Tyto zprávy jsou velice obsáhlé, proto je výchovná poradkyně posílá na e-mail rodičům. To pro případ, že si děti někam „založily“ kód, pod kterým si na serveru společnosti mohly výsledky najít. Výslednou zprávu je užitečné využít i jako návod pro „vyspravení“ mezer v učivu před přijímacími zkouškami na střední školy, jež některé deváťáky v dubnu čekají. Na jaře ještě proběhne testování 5. ročníků a naše škola se ho ráda zúčastní.

JD

 
Vytvořeno 25.3.2012 15:08:01 | přečteno 223x | ernest
 
load