Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Informace ze ZUŠ Řevnice

Základní umělecká škola Řevnice pořádá dne 15. 6. 2012 talentové zkoušky do hudebního, tanečního a literárně dramatického oboru pro školní rok 2012/2013. K talentovým zkouškám se dostavte do budovy Zámečku na adrese Mníšecká 29, informační tabule Vás navede do jednotlivých tříd, kde budou zkoušky probíhat.

Hudební oddělení hra na bicí nástroje, housle, dechové nástroje- zobcová flétna, klarinet, hoboj, klavír, kytaru, zpěv. 13:30 - 16:15 Při zkoušce se posuzují základní intonační dovednosti budoucího žáčka a smysl pro rytmus. Uchazeč, zazpívá libovolnou lidovou píseň, zopakuje tón podle sluchu, zopakuje vytleskaný rytmus, říkadla. Vzhledem k omezené kapacitě školy bude na jednotlivé nástroje vypsán přesný počet volných míst. Ostatní zájemce, kteří úspěšně složí talentovou zkoušku a nebudou přijati ke studiu na nástroj, zařadíme mezi náhradníky (možnost přijetí v případě, že některý žák ukončí studium nebo k němu nenastoupí), další možnost je děti ve věku  5-7 let zařadit do skupinové hudební přípravné třídy. Taneční oddělení 13:00 – 13:45 Při zkoušce se posuzuje rytmika, schopnost pohybové paměti a pohybové dovednosti. S uchazečem je vedena krátká hodina, kdy učitel hodnotí schopnosti žáka, zkouška probíhá bez přítomnosti rodičů. Literárně dramatické oddělení 15:45 – 16:15 Při zkoušce se hodnotí pohybové schopnosti a mluvené slovo, přednesení jednoduché krátké básničky. Výtvarné oddělení 15:45 – 16:15 Při zkoušce se posuzují domácí práce žáka, také si u nás něco nakreslí, nebo namaluje. Výsledky talentových zkoušek budou zveřejněny do pondělí 18. 6. na nástěnce a webových stránkách školy. V případě, že se nebudete moci dostavit v určený čas k talentovým zkouškám, napište dopředu na email zus.rev@seznam.cz. Podrobné informace najdete ZUŠ www.zus-revnice.cz . Výtvarné oddělení slaví úspěchy, jak se říká, začínáme sklízet, co jsme zaseli. Na letošním ročníku 40. ročníku Mezinárodní dětské soutěže v Lidicích jsme získali tři medaile, kterým se říká Lidické růže, a kdo je získal? Tereza Lacigová za komiksový sešit na téma Kytice od K. J. Erbena, kde zpracovala příběh Svatební košile, dále za fotografii Ondřej Brůha a Josef Max. Junek. Čestná uznání mají Marina Stropková, Anna Tylková, Prokop Sodomka za plakát (počítačová grafika) a Tereza Melounová, která vytvořila keramickou loutku inspirovanou japonskou stylizací a moravským dekorem. Téma soutěže pro rok 2012 navrhla UNESCU Česká republika jako hlavní světové výročí sté narození Jiřího Trnky (1912 – 1969), světově uznávaného malíře, grafika, loutkáře, sochaře, ilustrátora a zakladatele českého loutkového a animovaného filmu. Na jeho počest se 40. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice vztahuje k následujícím tématům divadla – loutky – pohádky. V konkurenci 26 064 prací z 67 zemí, jsme obstáli. Všem oceněným gratulujeme. Některé z oceněných prací můžete zhlédnout na závěrečné presentaci výtvarného oddělení v Zámečku 26. 6. 2012 od 17 hod a ostatní na výstavě v Lidicích, kam Vás tímto také zveme.   Výtvarka dále informuje o připravovaných změnách a plánech na příští rok. Otevíráme kroužek keramiky pro děti od 4 let, horní věková hranice není omezená. Na základě zájmu budou vytvořeny věkově shodné skupiny dětí. Kroužek bude děti seznamovat se základy plastického tvoření z hlíny – náplní hodin bude práce se šablonou, vykrajování z plátu, modelování z hroudy, válečková technika, zdobení engobami nebo glazování. Domů si děti odnášejí plošná a prostorová díla, někdy kombinovaná s jinými materiály – lýkem, proutím a třeba magnetem … Otevíráme jednoletý intenzivní kurz přípravy na střední a vysoké školy s výtvarným zaměřením. Příprava zahrnuje všeobecnou a figurální kresbu, kresbu perspektivy, základy kompozice. Žákům bude připraven individuální vzdělávací plán se zaměřením na školu, na kterou se budou hlásit. Odborně můžeme zajistit oblasti malby, kresby, sochařství, designu i architektury. Otevíráme jednoletý kurz digitální fotografie pro dospělé – začátečníky a pokročilé. Kurz je pro každého, kdo rád fotí a cítí potřebu se v tomto oboru zlepšovat. Opět otevíráme výtvarný a kurs pro dospělé. Kurz bude otevřen na 3 školní roky. 1) V prvním ročníku se uchazeči seznámí s výtvarnými technikami, výtvarnou kulturou, dějinami umění. Hlavní náplní prvního ročníku bude kresba. Základy výtvarného tvarosloví - zátiší, interiér, exteriér, hlava (v případě možností na konci 1. ročníku figura). Technika tužka, rudka, uhel, pastel. Domácí příprava budou nedílnou výuky. 2) Druhý ročník je ve znamení barvy a malby. Studenti se seznámí s technikami práce se štětcem. Tuž, kvaš, akvarel, pastel, tempera. 3) Třetí ročník na začátku rozdělen do dvou skupin. První skupina pokračuje dále v malbě, a druhá skupina se bude věnovat sochařství. Malba bude dále pokračovat na plátně, jak akrylem, tak v závěru olejem. Student se naučí napnout si plátno na rám, našepsovat, techniku malby na plátno, techniku oleje atd. Druhá skupina se bude věnovat základům umění nejvyššího-sochařství. Práce s hlínou, následný odlitek do sádry, konec ročníku prostorová tvorba, techniky lití přes lukoprenovou formu a následné množení odlitků atd. V posledním ročníku budou přizvaní hostující umělci- profesionálové v daných oborech. Po celou dobu studia budou účastníci pod dozorem fundovaných profesionálů a tříletý kurs končí společnou výstavou. Podmínkou pro přijetí je chuť tvořit a něco nového se dozvědět, závazně absolvovat celý tříletý kurs a letmé talentové zkoušky. Počet míst je omezen. Přihlášky a bližší informace na e-mailu zus.rev@seznam.cz Dále otevíráme kurz počítačové grafiky (také pro dospělé) – seznámení se s ADOBE PHOTOSHOPEM CS3, a budeme pokračovat CS5. Na závěr Vás chci pozvat 26. 6. 2012 na slavnostní zakončení školního roku 2011/12 -  rozloučíme se tancem, hudbou a výtvarnou tvorbou. Program: 18 hod vernisáž žákovských prací s názvem divadlo – loutka – pohádka – komiks, obrázky z výstavy od M. Musorgskiho nás provede H. Zemenová. Celá škola bude vyzdobena novými pracemi, od fotografií, plakátů, kreseb, návrhů plastik do veřejného prostoru po instalace a keramiku. 19 hod začíná koncert muzikálové zpěvačky a herečky Jany Vaculíkové-Fučíkové 20. 15 hod vystoupí před budovou Zámečku taneční skupina T. I. K z Jilemnice s představením Stopy plamene, členové skupiny Hana Rubková, Hana Rančáková, Eliška Charvátová, Lucie Hlavová, Kateřina Šírková, Zuzana Hrubcová, Markéta Kulichová a Petra Šírová.

Těšíme se na všechny přátelé ZUŠ.

Ivana Junková

 
Vytvořeno 17.5.2012 12:45:11 | přečteno 355x | ernest
 
load