Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

V Řevnicích musí být bezpečněji. Pomoci by mohly kamery.

Vedení Řevnic by se mělo intenzivněji věnovat současné bezpečnostní situaci ve městě. Uvažovat by mělo například o instalaci kamer. Myslí si to jeden z členů zastupitelstva Petr Kozák, který několik opatření týkajících se bezpečnosti předložil svým kolegům na posledním zasedání zastupitelstva. Na bližší podrobnosti se jej zeptala Jana Kolářová: „Co vedlo k Tvému rozhodnutí zabývat se těmito problémy?“

„Krádeže a vloupání existovaly v Řevnicích vždy, ale nikdy v tak velkém měřítku jako v poslední době. Jednou z posledních pověstných kapek bylo nedávné přepadení zlatnictví paní Holečkové a její fyzické napadení během sobotního dopoledne, téměř před očima celého města. Zastupitelstvo města vyjádřilo paní Holečkové morální podporu. Jsme  hluboce znepokojeni brutálností tohoto činu a odsuzujeme jej jako hanebné a zbabělé jednání,“ uvedl Kozák. Podle něj je nanejvýš nutné se touto problematikou intenzivně zabývat. „V souvislosti s rostoucím počtem kriminálních a hospodářských deliktů v našem městě, poškozováním majetku občanů jsem navrhl několik konkrétních bodů,“ potvrdil Kozák. Prvním z nich by měla být účast velitele místního oddělení Policie ČR na dalším zasedání zastupitelů. „Měl by nás obeznámit s vývojem kriminality u nás za poslední rok. Chtěli bychom znát nejen počty případů vloupání, odcizení a vloupání do aut, ale i údaje o úspěšnosti odhalování pachatelů. Chceme také vědět, proč se loupežná přepadení opakují a zda policie přijala nějaká opatření,“ vyjmenoval Kozák. Dalším z konkrétních opatření má být opětovné umístění zábran proti vjezdu automobilů k budově České pošty. Kozák věří, že ke zklidnění situace by mohlo přispět umístění kamer ve městě. Jejich pořízení a provoz je ovšem finančně velmi náročný. Zastupitelstvo přesto uložilo radě zapracovat do Strategického plánu města výhledové zavedení kamerového systému a předběžně projednat jeho napojení na Policii ČR. Současně by měla rada zjistit, za jakých podmínek by bylo možné instalovat kamery se záznamem na hlavní vjezdy do města. „Jednalo by se o letovský most, silnice na Mníšek, Zadní Třebaň a do Svinař,“ vypočetl Kozák s tím, že Řevnice by měly vyvolat jednání o instalaci kamer a jejich součinnosti se sousedními obcemi. Obyvatelé Řevnic by měli být prostřednictvím městského zpravodaje či webu města informováni o tom, jak se mají v případě nebezpečí chovat a nebo kde mohou vyhledat pomoc. „Především je třeba zveřejnit telefonní kontakt na řevnické oddělení Policie ČR. Toto číslo by si lidé měli uložit do rychlé volby. Lidé by si rovněž měli více všímat podezřelých a neznámých osob, výskytu cizích automobilů v místech, kde je obvykle nevídají. Vše podstatné by si měli zaznamenávat,“ vypočítává Kozák. V neposlední řadě nabádá rodiče, aby i oni své děti na možná nebezpečí upozornili. „Vůbec nejohroženější bývají senioři. Ti by neměli do svých domů a bytů cizí lidi vůbec vpouštět. Neměli by ani telefonicky poskytovat informace neznámým osobám a institucím,“ doplnil Kozák.

 JK

Vytvořeno 19.5.2012 11:24:11 | přečteno 268x | ernest
 
load