Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Kompetence školské rady

Coby zastupitel města se znepokojením již více než rok sleduji situaci v základní škole. Ať už šlo o poněkud podivný závěr školního roku 2010/2011, ještě podivnější začátek toho následujícího (včetně petice a kontroverzního jednání vedení města s vedením školy) až po vyvrcholení situace, spočívající v politických i nepolitických krocích vedení města (tj. např. v mém odvolání z funkce člena školské rady).

Abych předešel jakýmkoliv dohadům, znovu zdůrazňuji, že členství ve školské radě je politickou záležitostí vedení města, a tak je třeba toto chápat. Je tedy zcela logické, pokud člen školské rady neodpovídá záměrům zřizovatele školy (tj. vedení města, které je zastupuje), je nahrazen. Tak je to běžné jak ve vysoké politice, tak bohužel i v politice komunální. Toto rozhodnutí Rady města respektuji a přeji ing. Sudkovi mnoho zdaru v jeho činnosti pro základní školu. Přesto si neodpustím pro ostatní čtenáře připomenout, že Školská rada je podle zákona 561/2004 Sb. orgánem, kde jsou rovným dílem zastoupeni rodiče, učitelé a zřizovatel školy. Zřizovatel školy musí vydat její volební řád, jejím členem nesmí být ředitel školy a pedagogický pracovník nemůže být zvolen za člena rady za rodiče žáků a za zřizovatele školy. Na tomto místě bych proto rád ubezpečil dr. Dercovou, (která na posledním zastupitelstvu veřejně hovořila o mém střetu zájmů), že jsem v ZŠ Řevnice ve školním roce 2011/2012 právě z důvodů případného střetu zájmů nepracoval jako pedagogický pracovník. Podle § 168 uvedeného zákona se školská rada řevnické školy mj. vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, projednává inspekční zprávy České školní inspekce, podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy, podává návrh na odvolání ředitele a podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Mgr. Tomáš Hromádka

 
Vytvořeno 15.7.2012 22:13:33 | přečteno 287x | ernest
 
load