Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Kam se ztratily děti?

Základním úkolem školy je vzdělávat, v případě řevnické základní školy je ve hře cca 418 dětí. Stabilní a funkční učitelský sbor je nutným předpokladem. Z toho důvodu snaha o stabilizaci pedagogického sboru ze strany obce pomocí nabídky bydlení je chvályhodná. Je však stabilizací vyhazov z bytu pro výchovnou poradkyni a členku vedení školy v polovině prázdnin, když současně už jeden byt v tolik zmiňovaném domě č. 27 v Řevnicích je prázdný, další obývá zaměstnankyně Městského úřadu, jiný na základě výjimky ( výjimku schválila RM dne 15.6.2012, jak lze vyčíst ze zápisu RM, tedy  není pravda, že výjimky nebyly uděleny) ředitelka třebaňské málotřídky? V současné době je sbor učitelů v ZŠ kompletní a nikdo z učitelů o bydlení v obecním nežádá. Kde je tedy logika věci?

Autor/ka odpovědi na můj článek Malá letní úvaha zmiňuje nová pravidla pro přidělování obecního bytu. Pominu-li fakt, že vyrozumění od obce o nových pravidlech neměly úřední náležitosti a byly mi doručeny neoficiálně, nová pravidla nemohou být nástrojem stabilizace učitelského sboru, neboť se nepředpokládá, že zaměstnanec úřadu bude na ZŠ vyučovat. Co se týká zmiňovaného inzerátu o pronájmu, nevím, co k tomu říci, ale slovo prodej lze při troše nepozornosti se slovem pronájem snadno zaměnit. RM se zřejmě vůbec nezabývala tím, že jsem doložila, že byt v Praze neužívám a navíc prodávám z důvodů finanční nouze (popř. se domnívají, že všichni, kteří poskytli čestná prohlášení, tvrdí nepravdu). Je tedy opravdu neprodloužení nájemní smlouvy snahou o stabilizaci, když jsem doložila, že bydlení v nájemním bytě je momentálně mojí jedinou možností? Obec souhlasila s rekonstrukcí bytu na moje vlastní náklady (mohu doložit), poté zamítla moji žádost o „odbydlení“ nákladů např. formou snížení nájmu (taktéž mohu doložit)  a nyní chce, abych byt opustila. Zatímco u bytů, které předává novým nájemníkům (paní Kučerové a, zaměstnankyni MěÚ, a paní Nešťákové, od srpna ředitelky ZŠ Zadní Třebaň) provádí opravy a to dokonce nadstandardní, jako je např.  natírání oken a pokládání laminátové podlahy, mně odmítla alespoň byt vybílit a zasádrovat díry ve zdech, o výměně prasklého okna nebo položení linolea místo zničené zátěžové krytiny ani nemluvě. Opět se ptám, kde je logika věci? Ale hlavně – kde je zájem o děti, pro které pracuji, a to i během letních měsíců. Zatím nikdo z vedení školy nenastoupil dovolenou, já momentálně pracuji na individuálních vzdělávacích plánech pro integrované děti, kterých na začátku roku bude cca 20, abychom podle nich mohli hned od září začít pracovat s dětmi, které mají specifické poruchy učení. Opravdu nesplňuji podmínky pro to, abych mohla v Řevnicích bydlet? Přístup obce v mém případě považuji za diskriminující. Také proto, že RM v odpovědi na článek Našich Řevnic uvedl, že chce byty primárně uvolnit pro nové pedagogy. Mám to chápat  tak, že za nás, nevyhovující, mají přijít  jiní, kteří budou vedení obce lépe vyhovovat?

 Mgr. Jiřina Dopitová

Vytvořeno 17.7.2012 17:20:41 | přečteno 255x | ernest
 
load