Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Kapacita školy – hodně názorů, fakta na ústupu

Na www.Revnice. info  jsem publikoval článek na téma kapacity základní školy v Řevnicích. Paní Hrubá na něj rozsáhle reagovala. Některé její názory jsou však mylné, či hrubě nepřesné a proto si je dovolím komentovat. Paní Hrubá tvrdí, že nepřijmout přespolní žáky by bylo v rozporu se školským zákonem. Tento názor jsem slyšel vícekrát, nikdo však již neřekl, který paragraf zákona takovou povinnost stanovuje. Je to jako s paní Columbovou: často se o ní mluví, ale nikdo ji ještě neviděl. A není divu. Taková povinnost pro školu totiž neexistuje. Obec má povinnost zajistit svým občanům (nikoliv občanům jiné obce) přístup k základnímu vzdělání. O přijetí přespolních žáků rozhoduje ředitel školy. To je vše.

Také by to prý bylo v rozporu s listinou lidských práv. Tam je řečeno, že „Občané mají právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách …“. Koho má základní škola přijímat tam opravdu řešeno není. Paní Hrubá píše, že zvolit si školu je právo zákonného zástupce žáka. Není to právo, ale možnost.  A už vůbec není povinností školy, která není v jeho obci, či nemá s touto obcí dohodu o přijímání žáků, takového žáka přijmout. Paní Hrubá rovněž píše, že hradit příspěvek na žáka je povinností obce ze zákona. To jistě ano, ale pokud má cizí obec svou vlastní školu nebo svým občanům zajišťuje základní vzdělání v jiné obci, tak není povinna tuto částku hradit. A dříve škola takové žáky přijímala. Paní Hrubá si přečetla celé znění článku na www.revnice.info (článek byl ve zkrácené podobě publikován i v Ruchu). Přitom se snaží polemizovat s názorem, že by nemělo docházet k doplňování tříd přespolními žáky. Kdyby si však přečetla článek, na který reaguje, tak zjistí, že proti doplňování tříd nemám sebemenší výhrady. Nesouhlasím pouze s otvíráním třetích paralelek, které nejsou pro Řevnice nezbytné. Paní Hrubá píše, že do prvních tříd se třetími paralelkami je přijímáno 59-60 dětí, že by se teoreticky mohly vmáčknout do dvou tříd, ale k tomu nejsou vhodné prostory. Zapomněla si přitom ověřit fakta. Dozvěděla by se, že právě v loňském a letošním roce z tohoto počtu činí řevnické děti 2/3. Do dvou tříd by se tedy vešly. Protože však třetí paralelky byly otevřeny, jsou využity prostory, které budou v příštím roce chybět. A proto se bude investovat, pravděpodobně do úpravy prostor na městském úřadě. Bude nás to stát peníze a stejně díky odloučenosti budou třídy nevhodné. Velmi by mne zajímalo, jestli si paní Hrubá také prohlédla kuchyň a střechu školy, když jejich stav komentuje. Z tohoto článku mohu souhlasit jen s názorem, že je třeba kapacitní problémy řešit dlouhodobě. A já dodávám: nejlepší je, nepřidělávat si problémy navíc. Pak je totiž potřeba na ně rychle reagovat a každé „rychlé“ řešení v oboru s takovou dynamikou, jako školství, je neefektivní.

M. Sudek

Vytvořeno 30.8.2012 0:40:20 | přečteno 474x | ernest
 
load