Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Slovo starosty

Vážení spoluobčané, dovolte mi opět Vás seznámit s tím, co se za poslední měsíc v našem městě a na radnici událo.

Prodej domu č. p. 2 Do výběrového řízení na prodej budovy č. p. 2 s přilehlými pozemky přišly v řádném termínu dvě nabídky. Kupní cenu ve výši 11 550 000 Kč nabídla společnost 2Q spol. s r.o., Křižíkova 18, 186 00 Praha 8. Rovných 12 milionů Kč nabízí společnost AVERS spol. s r.o., Michelská 240/49, 141 00 Praha 4. Projekty zaslané oběma uchazeči nyní necháme posoudit expertní komisí složenou z nezávislých architektů a poté budou vystaveny k veřejné diskuzi, která se uskuteční dne 29. listopadu 2012 od 19.00 hodin v Modrém domečku. Já osobně jsem rád, že ani jeden z projektů nenavrhuje zbourání budovy č. p. 2, ale počítá s jejím zachováním a rekonstrukcí. Rozhodnout, s kterým uchazečem nakonec město podepíše kupní smlouvu a který projekt bude realizován, by mělo na některém z příštích zasedání Zastupitelstvo města. Školská rada Po upozornění pana Svobody na zasedání Zastupitelstva města, že volební řád Školské rady při Základní škole Řevnice je v rozporu s platnou legislativou, jsme volební řád po drobných úpravách nechali projít připomínkovým řízením odboru školství Krajského úřadu. V současné době je volební řád po připomínkovém řízení schválen. Děkuji tímto panu Svobodovi za jeho iniciativní přístup. Na členství ve školské radě rezignoval Mgr. Martin Procházka. Na jeho místo Rada města jmenovala Ing. Pavla Černého. Rozšíření kapacity školy V současné době intenzivně pracujeme na přípravě projektové dokumentace pro vybudování dvou tříd základní školy ve 2. patře budovy městského úřadu. V této věci nás silně tlačí čas, neboť nové třídy musí být připraveny pro výuku už od září 2013, jinak naše škola nebude mít dostatečnou kapacitu pro všechny přijaté děti. Staré nádraží Město spolu s občanským sdružením Náruč připravuje smlouvu na prodej budovy „starého nádraží“ č. p. 71. Sdružení Náruč zde chce vybudovat výrobnu čerstvých těstovin a dále pekárenských a cukrářských výrobků a vytvořit tak další pracovní místa pro znevýhodněné občany (tělesně a mentálně handicapované, dlouhodobě nezaměstnané, matky po dlouhodobé mateřské dovolené, absolventy, muže a ženy ve věku nad 55 let apod.). Držím nám všem palce, ať se tento bohulibý záměr podaří dotáhnout co nejdříve do zdárného konce. Čisticí vůz Naše žádost v rámci 26. výzvy OPŽP o dotaci „Snížení imisní zátěže na území města Řevnice“, která obnášela nákup čisticí techniky, byla schválena. Podařilo se získat dotaci na nákup úklidového vozu ve výši 1 897 tis. Kč. Celkové náklady budou 2 250 tis. Kč. Po vyřízení všech administrativních náležitostí proběhne výběrové řízení na dodavatele této víceúčelové techniky. Získáme tím zdatného pomocníka v boji proti nepořádku v ulicích města. Lesní divadlo Rada města na svém zasedání dne 5. října rozhodla, že do rozpočtu na příští rok zařadí finanční prostředky na opravu jeviště v Lesním divadle. Pokud navržený rozpočet schválí Zastupitelstvo města, měla by již příští divadelní sezona proběhnout v bezpečnějším a také o něco příjemnějším prostředí. Tento kulturní stánek, který Řevnice odlišuje od jiných obcí a láká sem návštěvníky z celé ČR, si investici do oprav a rekonstrukcí určitě zaslouží. Uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městskou policií Černošice Rada města pověřila městský úřad přípravou návrhu veřejnoprávní smlouvy na zajišťování výkonu činnosti obecní policie pro Město Řevnice Městem Černošice v rozsahu dvoučlenné hlídky vykonávající činnost 2 hodiny denně (365 dní) za částku 526 680 Kč. Pokud se podaří uvolnit prostředky z rozpočtu a smlouvu schválí zastupitelstva obou obcí a KÚ Středočeského kraje, budeme zde během příštího roku mít městskou policii ve výše zmíněném rozsahu. Výběrové řízení na dodávky plynu a energie Proběhlo jednání se starostou města Černošice o možnosti nakoupit na burze dodávky plynu a elektrické energie společně s Městem Černošice. Reference z Černošic na tento způsob výběru jsou kladné. Doufám, že tento krok přinese další úspory v našem rozpočtu. Státní komunikace Jednal jsem s panem Pročkou, který má v KSÚS na starosti státní komunikace. Oprava propadlé vozovky v ulici Komenského na mostě přes Nezabudický potok by měla proběhnout do konce října. Zdržení způsobilo výběrové řízení na zhotovitele stavby. Pan Pročka přislíbil vyčištění krajnice v ulici Pražská a Třebaňská. Dále jsme probírali údržbu příkopů kolem státních komunikací.

 Libor Kvasnička

 
Vytvořeno 18.10.2012 0:59:44 | přečteno 307x | ernest
 
load