Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Zastupitelstvo schválilo přístavbu Mateřské školy Řevnice

Další z jednání Zastupitelstva města Řevnice se konalo 25. října 2012, tentokrát na městském úřadě. Zastupitelstvo v návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy schválilo uzavření smlouvy s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy o poskytnutí dotace ve výši 11 404 360,97 Kč a dále schválilo vyčlenění peněžní částky ve výši 2 851 091,00 Kč, odpovídající spolufinancování projektu Stavební úpravy a přístavba Mateřské školy v Řevnicích. Neschválilo však návrh zpracovat audit finančně stavební části projektu Stavební úpravy a přístavba Mateřské školy v Řevnicích.

Rovněž projednalo a schválilo uvolnění částky ve výši 25.000,- Kč na výmalbu vstupních prostor Zámečku vč. sociálního zařízení přístupného z vestibulu a kanceláře Městského kulturního střediska. Dále na zhotovení polic do nik ve vestibulu školy, na kterých by byly umístěny vyřazené nebo darované knihy, které budou k dispozici občanům a žákům školy s tím, že finanční prostředky budou čerpány z Fondu oprav a technického zhodnocení objektu č.p. 29 – budova Zámeček, ve kterém ke dni 17. 10. 2012 je částka 99 548,- Kč. Rovněž vzalo na vědomí námitku Ing. Tomáše Smrčky proti zápisu č. 14 a přesunulo její projednání na příští zasedání zastupitelstva. Obsahem dalšího jednání, které se protáhlo až do půlnoci, byly volby do školské rady ZŠ Řevnice, problematika Ekosu a také možné využití pozemku základní školy pro sportoviště Řevnické sportovní.

 Tomáš Hromádka

Vytvořeno 17.11.2012 23:46:48 | přečteno 109x | ernest
 
load