Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Hodnocení ZŠ Řevnice

ZŠ Řevnice provádí pravidelně vlastní sebehodnocení své práce. Hodnocení provádějí žáci v rámci výuky, dotazníky vyplňují členové pedagogického sboru a do systému autoevaluace jsou zapojeni také rodiče. Ti mohli vyplnit dotazníky při třídních schůzkách 14. listopadu 2012. Celkově lze považovat výpovědní hodnotu dotazníku za vysokou, protože odpověděly tři čtvrtiny rodičů žáků školy.  Ukázalo se, že se škola opět zlepšila a je vnímána rodičovskou veřejností pozitivně. V hodnocení výsledků ředitelka školy Mgr. Štěpánka Rajchlová uvedla: „Z odpovědí vyplynulo, že většina rodičů vnímá požadavky na děti jako adekvátní, nicméně několik rodičů projevilo i zájem, aby bylo jeho dítě zatěžováno více. Pouze šest rodičů odpovědělo v tom smyslu, že je jejich dítě přetěžováno. Vyučující se zaměří na individuální potřeby žáků tak, aby děti, které potřebují větší množství práce, ji dostaly, stejně jako budou nadále pracovat na optimalizaci zátěže dětí, které se mohou cítit přetěžovány. Osvědčenou metodou jsou různě náročné pracovní listy s identickou tématikou. Všechny děti plní úkoly zaměřené na právě probíranou látku, některé mají úkoly náročnější, případně jich mají více, jiné mají úkoly méně náročné – adekvátní svým možnostem.  Vše by mělo směřovat k pocitu úspěšnosti každého žáka.“

Za poslední dva roky se podařilo technické vybavení školy velmi vylepšit díky dotaci z EU. Přesto někteří rodiče hodnotí vybavení jako nedostatečné. Dle dotazníku je tomu tak zejména ve třídách, kde ještě není nainstalována interaktivní tabule.  Vedení školy se neustále snaží třídy novou technikou vybavovat, daří se získávat dary jak věcné, tak finanční, ovšem není možné vše zvládnout v krátké době. Podle ředitelky Mgr. Štěpánky Rajchlové je v jednání dar ve formě tabletů, na nichž by se žáci učili angličtinu.  Dále má vedení školy v úmyslu zapojit školu do rozvojového projektu, který se chystá na rok 2014, pomocí něhož bude možné zakoupit další technické vybavení pro školu, zejména však rozvinout výuku přírodních věd. Představit si pod tímto rozvojem můžeme nákup dataprojektorů, el. mikroskopů, binokulárních lup, nových stavebnic a sestav pro pokusy při výuce fyziky a chemie apod. V oblasti vedení kroužků bylo hodnocení průměrné, a to i přes fakt, že nabídka kroužků je pestrá. Každoročně se objevuje nějaká novinka, přesto se však kroužky netěší valnému zájmu žáků – zejména 2. stupně. Pro zlepšení této situace proběhne šetření mezi žáky, z něhož by mohlo vyplynout,  o co by děti stály, co škola zatím nenabízí, případně bychom dostali odpověď na to, proč se žáci 2. stupně v tomto ohledu téměř nezapojují. Na závěr Mgr. Štěpánka Rajchlová pro Ruch uvedla: „Celkově hodnotím výsledek jako velmi dobrý, škola se neustále zlepšuje a vyvíjí, využíváme všechny možnosti, jak dokupovat pomůcky atd. Jednoznačně z dotazníku vyplývá, že komunikace mezi učiteli a rodiči probíhá na vysoké úrovni, což je třeba vyzdvihnout, neboť personální zajištění školy je práce dlouhodobá a náročná a lze konstatovat, že se podařilo získat pro práci v naší škole velmi kvalitní pedagogy.“

Tomáš Hromádka

Vytvořeno 16.12.2012 21:09:42 | přečteno 243x | ernest
 
load