Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Slovo starosty

Vážení spoluobčané, spolu s uvedením několika aktuálních událostí z minulého měsíce mi dovolte se k příležitosti začátku nového roku ve stručnosti ohlédnout za nejdůležitějšími momenty roku minulého a upozornit na projekty a akce, které chystáme do budoucna.   

Soutěž My třídíme nejlépe Vloňském roce se naše město opět umístilo na prvním místě v kategorii obcí s 2 000 – 10 000 obyvateli krajské soutěže „My třídíme nejlépe“. Řevnice získaly 592 bodů, druhé Průhonice s 533 bodů, třetí Jesenice u Prahy 522 bodů. Slavnostní vyhlášení proběhlo 18. prosince na Pražském Žofíně. Děkuji všem občanům, kteří poctivě třídí a tím nám pomáhají k vítězství. Za umístění na první příčce jsme získali finanční odměnu ve výši 60 000 Kč, které město bude investovat do nákupu sběrných nádob.   Zámeček Řád Dominikánů podal žalobu na vrácení zámečku v rámci tzv. církevních restitucí. Předpokládal jsem, že zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi nás jednou pro vždy tohoto problému zbaví, protože řevnický zámeček měl být z nároků na vracení majetku vyčleněn. Nyní se ale situace nejeví tak jednoznačně. O tom, zda tato dominanta a sídlo kulturních institucí města zůstane v majetku Řevnic, nebo ji budeme muset vydat Dominikánům, s největší pravděpodobností rozhodne soud.   Rada města V roce 2012 se rada města sešla 41x. Kromě běžné agendy (schvalování smluv, věcných břemen atd.) se nejčastěji zabývala společností Ekos a převodem technických služeb pod město, přípravou prodeje pozemků a řešením aktuální situace v základní škole. Ve druhé polovině roku jsme intenzivně pracovali na přípravě vybudování dvou tříd základní školy v budově městského úřadu, aby bylo možné i v příštím školním roce zajistit dostatečnou kapacitu pro stále narůstající počet žáků.   V roce 2012 se podařilo Dokončení další etapy výstavby kanalizace. Kolaudace této části kanalizace a kolaudace čistírny odpadních vod. Výměna topení na prvním stupni základní školy z akumulačních kamen na plynové topení. Oprava části komunikací po kanalizaci. Vybudování části vzduchotechniky ve školní jídelně. Převod technických služeb pod MěÚ a výběr nového vedoucího technických služeb a ředitele Ekosu. Získání dotace na přístavbu mateřské školy a rozšíření její kapacity. Město také rozhodlo o prodeji domu č.p. 2 na náměsti a pozemků za ním. Ve výběrovém řízení soutěžily dvě firmy - obě najaly renomované a oceňované ateliéry a představily budoucí architektonické řešení celé lokality. Těsnou většinou pak vyhrála jedna z nich. Přestože se mnohým z nás více líbila druhá varianta, věřím, že zvolené řešení povede ke kultivaci centra Řevnic a bude dobře sloužit občanům.   Co se nepovedlo Vhledem k tomu, že se nezdařilo realizovat přepojení přípojek v Selecké ulici, přesouvá se realizace opravy části této komunikace do roku 2013.   Co plánujeme udělat v roce 2013 Realizovat přístavbu mateřské školy. Vybudovat dvě třídy základní školy v budově MěÚ. Plánujeme dokončení instalace vzduchotechniky ve školní jídelně a výše zmíněnou opravu Selecké ulice. Budeme žádat o dotaci na opravu další části této ulice. Zadáme vypracování dokumentace na výstavbu nového povrchu Kozinovy a Husovy ulice a zahájíme přípravu této investice. Na počátku roku plánujeme podat žádost o dotaci na komunikaci, která je součástí přednádražního prostoru. Pokud budeme úspěšní, předpokládáme realizaci na přelomu let 2013 – 2014. Pro zlepšení úklidu ve městě pořídíme víceúčelový zametací vůz. Provedeme rekonstrukci jeviště lesního divadla.   Co dalšího připravujeme Výměnu lamp veřejného osvětlení za modernější a úspornější. Díky tomu bychom měli znatelně snížit náklady na elektřinu. Připravujeme žádost o dotaci na Kompostárnu. Chystá se oprava části komunikací asfaltovým recyklátem.   Kultura – 2012 Kulturní rok 2012 zahájila Milena Kolářová (housle) a Šimon Marek (violoncello) za klavírního doprovodu Ester Godovské v novoročním koncertu. Tradice novoročních komorních koncertů bude zachována i v roce 2013, kdy vystoupí 4. 1. od 19 hodin Dana Klásková (housle) a Kateřina Košťálová (klavír). S klavírním recitálem vystoupil Jakub Zahradník. Po delší době došlo i na divadlo jednoho herce – Eva Přibylová (Strašnické divadlo) přivezla slavné Vyučování dony Margaridy. Konaly se již tradiční festivaly: Rockový slunovrat, Porta a Lesní slavnosti divadla, na kterých loni vedle Dejvického divadla hrálo i brněnské Divadlo na provázku. Proběhly oba tradiční trhy – Košíkářský v rámci Královského průvodu i Adventní. Na obou účinkovaly řevnické dětské soubory a pěvecký sbor Canto Carso. MěKS se podílelo na druhém ročníku jazzového festivalu Bioblues v řevnickém kině, na kterém tentokrát vystoupil skvostný jazzový vokální sextet Skety a neuvěřitelný zpěvák Lorenzo Thompson doprovázený virtuozními instrumentalisty z Trossman – Kořínek Bandu. Jazz zněl i v Lesním divadle, po pěti letech zde koncertoval Laco Deczi s Celulou New York. Vážná hudba v podání Českého hornového kvarteta se jevila jako pro Lesní divadlo stvořená. V prostorách Zámečku se konal další ročník Řevnického fotosalónu, tentokrát s tématem Študáci a kantoři. Kvalitní folk zněl nejen na Portě, ale také v kině. Konal se tady koncert legendárních Hop Trop. Zajímavá byla beseda v Modrém domečku se socioložkou Jiřinou Šiklovou nad její knihou Bez ohlávky. Dlouhodobé pátrání MUDr. Jindřicha Königa v historii domů na řevnickém náměstí bylo završeno nejen besedou v Modrém domečku, ale též vydáním pozoruhodné publikace. Pro děti byly inscenovány tři pohádky – Jak Modrovláska splnila tři přání, Zimní pohádka Dominika Tesaře a Kocourkov Vladimíra Tausingera. V Lesním divadle bylo dětem věnováno představení Michal je Pajdulák a koncert Kašpárka v rohlíku. Řevnický divadelní soubor nabídl Novomanželské apartmá, Idiotku a autorské představení M. Šmerglové Pánská jízda v šikanzenu. Konal se další ročník Tance v babím létě, tanečního festivalu, který organizuje Hana Tuháčková z Černošic. Pravidelně se konají Setkání u pomníku (8.5. a28. 10.) a kromě léta také jednou za měsíc Setkání seniorů v sále Zámečku. Nejdůležitější pro příští kulturní sezónu bude zřejmě vybudování nového jeviště v Lesním divadle.   Tento opravdu stručný výčet a řada dalších událostí, které se do něj nevešly, mě utvrzují v přesvědčení, že Řevnice jsou živým a kulturním městem, kde se stále děje něco pozitivního. Přeji vám všem, ať těch pozitivních věcí je v roce 2013 ještě více než v roce minulém.

Libor Kvasnička

Vytvořeno 24.12.2012 11:00:22 | přečteno 340x | ernest
 
load