Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Tříkrálová sbírka 2014 v řevnické farnosti

Farní charita Řevnice děkuje všem koledníkům, dárcům a organizátorům tříkrálové sbírky. Díky velkorysosti dárců vynesla Tříkrálová sbírka 2014 celkem 107 391 Kč.

V našem regionu využijeme 65% z této částky na podporu rodin, které se ocitly v tísnivé životní situaci. Zbývající část, tedy 35 %, použije Arcidiecézní charita Praha na tyto projekty: 1. Azylový dům sv. Terezie v Praze 8 2. Pomoc rodinám 3. Pomoc zdravotně postiženým 4. Nemocnice v Ugandě

Ve sbírce se v naší farnosti koledovalo již popáté, poprvé to bylo v roce 2010. Pro představu uvádíme informace o obcích, kde se koledovalo:  Černošice, Mokropsy, Všenory, Lety, Dobřichovice, Řevnice, Halouny, Všeradice, Osov, Osovec, Klínec, Zadní Třebaň, Hlásná Třebaň, Mořinka, Karlštejn. Celkově se zapojilo asi 40 skupinek koledníků. Tradičně se do sbírky zapojily i děti z Dětského domova v Letech, děti z Lesní školky v Řevnicích. Příští rok velmi uvítáme další koledníky.

Farní charita Řevnice

Vytvořeno 11.2.2014 9:58:42 | přečteno 630x | ernest
 
load